Z jednání zastupitelstva: pozemky a rozpočtová opatření

21. 6. 2019 · 3 minuty čtení · 1 video

V zasedací místnosti radnice se ve čtvrtek 20. června sešli ke svému pátému jednání zastupitelé. Pět se jich z jednání omluvilo.Sdělení starostky

· Kolaudace
Jednání zahájila a řídila starostka města Hana Potměšilová. V úvodu informovala o kolaudaci dvou důležitých staveb, nové budovy Pavučiny a rekonstrukce ZŠ Komenského. Zmínila také dokončení třetí etapy rekonstrukce sociálního zařízení na Formance.

· Městská policie
Starostka dále zastupitele informovala o tom, že v současné době město zaměstnává tři městské strážníky, do budoucna by mělo být strážníků celkem pět, proto je vypsáno výběrové řízení pro nové zájemce o místo. Městská policie získala nový vůz s pohonem na všechna čtyři kola, aby se snadno dostala i do hůře přístupných míst.

· Krajská nemocnice v Hustopečích
Potměšilová také hovořila o personálních změnách v hustopečské nemocnici. Ve vedení nemocnice končí dvě důležité osoby, ekonomicko-technický náměstek Jan Nesnídal a ředitel nemocnice Karel Doležal.

· Sídliště Vyhlídka
Zastupitelé se z úst starostky dozvěděli i o jednání se zástupci obyvatel sídliště Vyhlídka, které trápí nedořešené komunikace, veřejná prostranství a doprava.

· Partnerství s Milevskem
Hana Potměšilová navrhla také, aby se zastupitelstvo na podzimním jednání zabývalo návrhem memoranda o budoucí spolupráci s jihočeským Milevskem. Bude v něm zakotvena vzájemná participace na významných kulturních akcích obou měst, hustopečských Burčákových slavnostech a Milevských maškarách. Memorandum stanoví rovněž možnosti spolupráce spolků a zájmových organizací.

· Dům po paní Nohelové
O měšťanský dům na náměstí po významné osobnosti Hustopečí, paní Věře Nohelové, usiluje město už pět let. Členové komise rady města pro územní rozvoj dům navštívili a jednomyslně se shodli na tom, že by bylo vhodné tuto historickou památku města zachovat. Zastupitelstvo hlasy 13 zastupitelů pověřilo vedení města jednat o koupi domu za částku do 8,5 milionu korun. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování. O případné koupi vybavení domu se bude jednat zvlášť.


Změny zřizovacích listin organizačních složek města
Z důvodu přestěhování organizační složky Marketing a kultura včetně Turistického informačního centra bude Stálou vinařskou expozici v Domě U Synků spravovat Městské muzeum a galerie. Tato změna byla zakotvena ve zřizovacích listinách obou organizačních složek.

Jednání o pozemcích
Řada hlavních bodů programu byla věnována jednání o žádostech o odkup pozemku. Zastupitelstvo dále schválilo smlouvu, která mu umožní získat do vlastnictví zhruba 70 m2 pozemků pod budoucím kruhovým objezdem ve směru na Starovice.

3. a 4.rozpočtové opatření
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Radou města schválené 3. rozpočtové opatření roku 2019. Změny se týkají především akcí, spojených s dotacemi, např. v sociální oblasti nebo voleb do Evropského parlamentu.
Zastupitelé schválili 4. rozpočtové opatření, které předtím projednala Rada města. Mezi nejvýznamnější změny patří schválení investičního výdaje ve výši 12,5 milionu korun, určeného na vybudování další etapy cyklostezky. Tato akce je podpořena dotací ve výši 7,5 milionu korun, město ze svého rozpočtu zaplatí zbývajících 5 milionů.

Diskuse občanů
V diskusi od občanů zazněl například návrh na zlepšení turistického značení ve městě, zejména cesty do mandloňových sadů, nebo opravení zdi na Husově ulici. Některé příspěvky se týkaly problému parkování, zazněla stížnost na nedořešené a neodstraněné vady na soukromé nemovitosti související se zakládáním stavby CVČ Pavučina.

V závěru jednání Richard Homola oznámil, že v září podá oficiální vzdání se mandátu zastupitele. Funkci podle vlastního vyjádření opouští i proto, že začátkem roku vystoupil z politického hnutí, za které byl zvolen.

Další jednání zastupitelstva je plánováno na 12. září.

-kam-

 

odebírejte přes RSS