Z jednání Zastupitelstva: Schválen úplatný převod pozemků v areálu v Celném

6. 11. 2020 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvrtek 5. listopadu sešlo na své 15. schůzi. Hovořilo se o převodu okružní křižovatky či o změně účelu použití poskytnutého daru pro Nemocnici Hustopeče.

Sdělení starostky

  • Nemovitost spojená se soukromým bytem patřící Svědkům Jehovovým byla nabídnuta městu k prodeji. Zástupci vedení města se byli na nemovitost podívat a dávají na zvážení, zda ji vzhledem k její poloze (naproti Mostaře) nezakoupit. Otázkou je, kde získat finance – jako jedna z možností může být prodej areálu bývalých prasečáků, který by mohl potřebné finance přinést. O případném odkupu se bude jednat na některém z příštích zastupitelstev. Záležet bude také na ceně, která zatím není známá.
  • Vedení města bylo seznámeno se záměrem firmy Organic Technology Moravia vystavět v Hustopečích Energetické centrum. Jedná se o bioplynovou stanici, která by využívala biologicky rozložitelný odpad, jako jsou zbytky potravin, jídel, olejů, ale např. i kaly z čističky odpadních vod. Výsledkem je výroba organického hnojiva a biometanu. Technologie funguje v Rakousku nedaleko Vídně a začne se budovat také v obci Horní Suchá u Karviné. Energetické centrum má stát v Hustopečích nedaleko hotelu Růženy.

63622

Zákres výstavby Energetického centra.

Schválen převod pozemků v areálu v Celném
Město Hustopeče vlastní rekreační areál v Celném v Orlických horách. V něm se nacházejí pozemky, které jsou zapsány v katastru jako majetek státu. Záměrem vedení města je odkoupení těchto pozemků, aby v budoucnu mohlo rozhodnout, zda areál prodat, pronajmout nebo ho provozovat. Zastupitelé na své schůzi schválili úplatný převod pozemků – jedná se o pozemky pod chatkami.

Zastupitelé odsouhlasili smlouvu o bezúplatném převodu okružní křižovatky
Představitelé města hovořili také o okružní křižovatce a takzvané trojdohodě mezi developerem, městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. Křižovatka je téměř hotová a po dokončení ji developer bezplatně převede na město Hustopeče – poté se bezplatně převede na kraj. Zastupitelé smlouvu odsouhlasili.    

Akátová, Dubová, Habrová a Kaštanová – to jsou nové názvy ulic za Křížovým vrchem
Zastupitelé schválili názvy ulic, které se již brzy začnou rýsovat za Křížovým vrchem. Inspirace vyšla z názvů stromů, které v lokalitě rostou.

Nemocnice Hustopeče požádala o změnu účelu použití poskytnutého daru
Město Hustopeče každým rokem pomáhá místní nemocnici finančním darem, který je vázán na konkrétní účel. Částka 100 tisíc korun, kterou město letos poskytlo, bylo původně určeno na nákup textilních zástěn, včetně teleskopických tyčí a konzolí. Vedení nemocnice požádalo o změnu účelu, a to na nákup kyslíkových koncentrátorů pro pacienty lůžkových oddělení, a to v návaznosti na nepříznivou epidemiologickou situaci. Zastupitelé žádosti vyhověli.

-vyh-

odebírejte přes RSS