Z jednání zastupitelstva: V roce 2019 se začne stavět Domov pro seniory

22. 6. 2018 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Ve čtvrtek 21. června se konalo XXX. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče.

Osobnosti města budou vyhlášeny v září
Další akcí města ke stému výročí založení Československé republiky bude slavnostní udílení čestného občanství, ceny města Hustopeče a ceny starostky města pro významné osobnosti města Hustopeče. „O nominaci osobností jsme žádali komise rady města a prosíme i spolky a obyvatele Hustopečí. Pokud vědí o někom, kdo si některé z ocenění zaslouží, ať pošlou do konce července tip s krátkým zdůvodněním,“ sdělila starostka Hana Potměšilová. Zásady pro udělování jsou na webu města v sekci Vyhlášky města.

V roce 2019 se začne stavět Domov pro seniory
Na ulici Hybešova se budovaly chodníky, dělala přeložka plynu a další práce, a tím se zmenšil také prostor parkoviště za poliklinikou kvůli skládce stavebního materiálu. V letních měsících čeká tento prostor úprava povrchu, která se ale bude týkat pouze poloviny plochy, která patří městu. Druhá polovina patřící kraji zůstane beze změny. Ne však nadlouho. „Po dvouletém jednání se zástupci Jihomoravského kraje se nám podařilo dostat do investic kraje projekt Domova pro seniory se zvláštním režimem. Ten ležel na stole od roku 2008, proto se nyní aktualizuje, aby byl moderní a pokryl všechny potřeby. Svůj nový domov zde najde 52 seniorů,“ vysvětlila Potměšilová. Do konce roku 2018 bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, a pokud vše půjde podle plánu, příští rok na jaře začnou práce, které by měly trvat 18 měsíců. „Kraj má s nemocnicí mnoho plánů. Další rozsáhlou investicí bude například výstavba nového objektu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby, která bude již brzy zahájena“ dodala.

Pozemky pod kruhovým objezdem se budou řešit na příštím zastupitelstvu
Zastupitelé neschválili smlouvu s Jihomoravským krajem o budoucím předání pozemků pod plánovaným kruhovým objezdem ve směru na Starovice. Projednávaný bod vzbudil opět velké diskuze, protože kruhový objezd je vázaný nejen na budoucí obchvat města a vjezdy do areálů hustopečských firem, ale rovněž na plánovanou průmyslovou zónu napojenou na město Hustopeče. Ta se ale nachází v katastrálním území obce Starovice. Zastupitelé postupně vyjadřovali své názory, obavy apod. Společnost Uniport, která má průmyslovou zónu připravovat pro výrobní areál firmy Erba Lachema, podala městu nabídku, že by se stala investorem kruhového objezdu a části komunikace budoucího obchvatu města. Bod bude znovu projednáván na příštím zastupitelstvu.

Čtvrté rozpočtové opatření bylo schváleno
Celkové příjmy rozpočtu jsou nyní ve výši 349 milionů korun, stejně jako celkové výdaje, které činí mínus 348 milionů korun. Financování je výši 138 milionů korun a zahrnuje přebytek z minulých let, úvěrové zdroje a splátky úvěrů.
Toto rozpočtové opatření řeší především investiční akce s podporou dotací, např. cyklostezku mezi Hustopečemi a Starovicemi a rekonstrukci sociálních zařízení v areálu krytého bazénu.
Některé plánované investiční akce byly přesunuty na další rok.
Po vyhlášení veřejné zakázky na stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského došlo k navýšení ceny o více než 8 milionů. Zastupitelé navýšení výdajů schválili, peníze půjdou z rozpočtu pro rok 2019.

Audit navrhl pět oblastí zlepšení života v Hustopečích
Cílem projektu Obec přátelská rodině je podpořit rodinnou politiku v Jihomoravském kraji. Jak vysvětlil koordinátor projektu Michal Vejpustek, v Hustopečích byly osloveny různé skupiny – senioři, rodiče s dětmi, duchovní, členové spolků, vedení města apod. Po několika pracovních setkáních a dotazníkovém šetření byly výsledky prezentovány radě města a vyplynulo pět hlavních oblastí, které zastupitelstvo v rámci prorodinných opatření schválilo. Oblasti pokrývají například rozšíření sociálního bydlení, zeleň v centru města nebo vznik Senior taxi.

-ves-

 

odebírejte přes RSS