Z jednání zastupitelů: Investice, dotace i konkurzy na ředitele škol

16. 2. 2024 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Zastupitelé se sešli na své 10. schůzi ve čtvrtek 15. února. Mezi hlavní body patřily dotace z rozpočtu města a investice. Řešily se také konkurzy na ředitele školských zařízení.  

Státní fond dopravní infrastruktury podpoří finančně realizaci další etapy bezbariérové komunikace. „Jedná se o ulici Brněnskou směrem ke kruhovému objezdu u dálnice a potom chodník kolem nemocnice na Hybešovu ulici,“ uvedla starostka, Hana Potměšilová. Celkové předpokládané výdaje jsou zhruba 3,2 miliony korun, dotace pokryje polovinu této částky. „Poskytovatel může uhradit až 85 % způsobilých výdajů, nicméně naše akce v jednom úseku nesplňuje podmínky bezbariérovosti, a proto bylo nutné peníze na tuto část vyjmout ze způsobilých výdajů dotace a uhradit ji z vlastního rozpočtu,“ vysvětlila Potměšilová.

Celková rekonstrukce Pitnerovy ulice je odložena o rok. „I když zaměstnanci společnosti GasNet, s.r.o. zrekonstruují plynovod již v letošním roce, obdrželi jsme oznámení od EG.D ohledně realizace přeložky nadzemního vedení v ulicích Pitnerova a části Sv. Čecha v roce 2025. Tím by městu vznikly vícenáklady v řádech statisíců kvůli přeložce vedení nízkého napětí,“ vysvětlila důvod odkladu Potměšilová.

Diskuse občanů se týkala radními odsouhlasených konkurzů na obsazení pozic ředitelů ve školských zařízeních zřizovaných městem Hustopeče. Třem stávajícím ředitelům končí šestileté funkční období, u dvou škol radní schválili výběrové řízení. Jedná se o ZŠ Komenského a MŠ U Rybiček. Naopak prodloužení funkčního období o dalších šest let radní potvrdili ředitelce MŠ Pastelka.
K tématu vedli občané i zastupitelé bouřlivou diskusi a bylo rozhodnuto o svolání mimořádného jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 26. února v 17 hodin. Hlavním tématem bude projednání pokračování ředitelů škol ve funkci po ukončení šestiletého funkčního období, či vyhlášení konkurzů.

Zastupitelé schválili dotace a dary z rozpočtu města v hodnotě více než 4,4 miliony korun.
Oproti loňskému roku se rozdělená částka zvýšila o 605 tisíc korun. Nejvíce peněz poputuje do sportu, kde se mezi podpořené zařadily například TJ Agrotec, Fitness Freedom, Plavecký klub Hustopeče, FC Hustopeče, Házená Legata, Fakultní klub Brno – plavání Hustopeče, L.F.Club Karate nebo Šachový klub. Mezi nesportovní příjemce patří například římskokatolická i evangelická farnost, Concentus Moraviae, Narana či Svaz tělesně postižených.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS