Z jednání rady: Zeleň v okolí autobusového nádraží dostane novou podobu

10. 10. 2018 · 3 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli v úterý 9. října na 104. schůzi Rady města Hustopeče.

Zeleň v okolí autobusového nádraží dostane novou podobu
S rekonstrukcí budovy kina na nové kulturní centrum, ve kterém bude i kavárna s venkovním posezením, vyvstala myšlenka na ozelenění okolí. „Zároveň jsme do toho zapojili celou lokalitu kolem autobusového nádraží až k záchytným parkovištím v ulici Bratislavská a městské knihovně v ulici Nádražní,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta. Původní ozelenění a keře nahradí nová výsadba, jejíž druhy a rozmístění navrhnou zahradní a krajinářští architekti. „Celé okolí nádraží prokoukne a bude pro občany mnohem příjemnější,“ dodala starostka Hana Potměšilová. Zpracování projektové dokumentace bude stát město necelých 150 tisíc korun.

Cyklostezka bude zatím na Hustopeče napojena provizorně
Starovická část cyklostezky ve směru na Hustopeče je hotová. Dokonce už ji pokřtila řada cyklistů, přestože se s hustopečskou částí ještě nezačalo. „Brzdní nás řada komplikací spojených s dalšími investičními akcemi ve městě. Proto jsme se domluvili s firmou, která cyklostezku realizuje, že ji provizorně napojí na ulici Žižkovu. Cyklisté tak pohodlně dojedou až do Hustopečí,“ objasnil Švásta. Dotaci 5,5 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury má již město k dispozici. Celkové náklady jsou ve výši necelých 12 milionů korun.

Na elektrifikaci trati Hustopeče – Šakvice se bude soutěžit zhotovitel
Vedení města dostalo ke schválení projektovou dokumentaci a situační výkres stavby Modernizace a elektrifikace trati Šakvice Hustopeče. „Je to pro nás signál, že Správa železniční dopravní cesty bude vybírat zhotovitele,“ řekla Potměšilová. Projekt je jedním z šesti velkých staveb za celkem osm miliard, které SŽDC soutěží. Opravena bude veškerá infrastruktura, včetně bezpečnostních zařízení a elektrifikace trati.

Nakolik zatíží nová hala dopravní situaci ve městě?
Hustopečská firma MOSS Logistics s. r.o. rozšiřuje svůj areál ve směru na Starovičky. Nová skladová hala MOSS - Megahall bude mít rozlohu jednoho hektaru. Stavební komise doporučila radě města, aby si před konečným podpisem koordinační situace vyžádala od investora předpokládaný nárůst dopravy. Společnost se zabývá kamionovou dopravou a dálniční sjezd je umístěný přesně na druhé straně města. Téměř všechna přeprava proto povede hlavní dopravní tepnou Hustopečí.

Poslední zakázka ZŠ Komenského se týká IT, pomůcek a nábytku
Radní schválili veřejnou zakázku týkající se Základní školy Komenského. Své zhotovitele má již stavba i úprava zeleně, zbývá tedy vybavení školy. Zakázka se týká tří částí: informačních technologií, pomůcek a nábytku.

Objevil se vhodný dotační titul pro nástavbu MŠ U Rybiček
Rozšíření možností a hlavně kapacity předškolního vzdělávání ve městě se řeší plánovanou nástavbou Mateřské školy U Rybiček. Město má již k dispozici vypracovaný projekt. „Nyní se objevil vhodný dotační titul, proto jsme schválili podání žádosti a vybrali firmu, která zpracuje žádost o dotaci a studii proveditelnosti,“ řekla Potměšilová.

Pryžová dlažba nahradí kamínky. Na dvou hřištích
Na hřištích v Hustopečích jsou dopadové plochy pro děti udělané z kamínkové drti. Toto řešení je však funkční pouze na oplocených hřištích. Nicméně na hřišti U Větrolamu a na hřišti Lipová nejsou kamínky ničím ohraničeny a nedají se udržovat na svém místě. „Na základě podnětů od občanů předložil vedoucí městských služeb Ivan Chrastina návrh řešení pomocí pryžové dlažby. Rada schválila zadání poptávky.“ vysvětlila Potměšilová.

34200

Problematický úsek na hřišti Lipová, FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče 

 -ves-

odebírejte přes RSS