Začala dlouho plánovaná rekonstrukce železniční trati do Hustopečí

12. 9. 2019 · 4 minuty čtení · 4 fotografie · 1 video

Pohodlněji, rychleji a bezpečněji se už brzy dostanete vlakem z Hustopečí přímo do Brna. Umožní to nákladná rekonstrukce lokální trati do Šakvic, která byla zahájena začátkem září.


Letos v červenci přitom uplynulo 125 let od chvíle, kdy do Hustopečí přijela první lokálka. „Vyvrcholila tím dlouhodobá snaha části Hustopečanů být propojeni železnicí, protože v té první fázi, když se stavěla Severní dráha císaře Františka, v roce 1839, se to hustopečským představitelům, hlavně formanům podařilo oddálit, takže Hustopeče nebyly připojeny na hlavní dráhu, která propojovala Vídeň s Bochnií v dnešním Polsku,“ vrátila se k počátkům železniční trati vedoucí Městského muzea Soňa Nezhodová. Ne všichni tehdy dokázali odhadnout dopady a význam železničního spojení. Rozhodnutí hustopečských zastupitelů ovlivněné tlakem formanů, kteří v projektu viděli ohrožení své profese, se ukázalo jako velmi úzkoprsé. „Hustopeče se tím dostaly hospodářsky mimo a byla potom snaha to nějakým způsobem řešit. Je docela zajímavé, že do čela té snahy se postavili Židé, na čele s Jakobem Redlichem, který byl i předsedou náboženské obce židovské a byl zde zastupitelem městským,“ pokračovala Nezhodová. Železniční spojení bylo pro Redlicha důležité i proto, že tu měl cihelnu a další obchodní aktivity, později vybudoval úzkokolejku přímo do cihelny.

Za vedení starosty Schleymayera se městské zastupitelstvo se vyslovilo pro zřízení lokální dráhy. Jejím prvním koncesionářem byl právě Jakob Redlich, postavil ji židovský stavební podnikatel stavební Adolf Aškenaz. „ Součástí toho velkého obchvatu byla i krásná restaurace, která byla postavena přímo na nádraží, dneska nádraží Šakvice, v anglickém stylu,“ prozradila Nezhodová.

Zastávka na trati z Břeclavi do Brna získala název Šakvice až v roce 1948. Vlak v tomto místě začal zastavovat kolem roku 1879, vznikla tu jakási dřevěná budka a zastávka měla jméno Hustopeče – Popice. „Tehdy Hustopeče, protože to bylo na jejich katastru, požádaly, aby se ta stanice nejmenovala Hustopeče – Popice, ale Hustopeče. Od té doby to byla stanice Hustopeče – Severní dráha,“ přiblížila vývoj názvu Nezhodová. Roku 1894 se podařilo tuto stanici lokální tratí propojit se zastávkou v samotných Hustopečích, která byla pojmenována Hustopeče – město.
Redlichovi provozovali lokální dráhu zhruba do roku 1926, poté byla postátněna. Jméno manželky zakladatele se dodnes uchovalo v lidovém pojmenování lokálky. „Redlich koupil pro tu dráhu dvě tendrové lokomotivy, které pojmenoval, jedna se jmenovala Auspitz a druhá Therese jako jeho manželka,“ doplnila vedoucí muzea.

Lokální trať vždy sloužila převážně osobní dopravě. Její spolehlivost a rychlost byla legendární už před mnoha desítkami let. „Existovala i báseň Auspitzer Therese, a tam je o tom vlaku, jak všichni se modlí, aby vůbec dojel, když dojede, všichni se modlí, aby dorazil do Hustopečí,“ popsala Nezhodová.

Komfort cestujících i rychlost dopravního spojení chce výrazně zlepšit dlouho plánovaná rekonstrukce trati. „Modernizace trati umožní zavést vlakové spojení z Hustopečí do moravské metropole bez nutnosti přestupu. Dnes na této regionální dráze mohou vlaky jezdit rychlostí maximálně 60 km/h. Díky úpravám budou moci v mezistaničním úseku zrychlit až na 85 km/h a cestující se dostanou vlakem z Hustopečí až do centra Brna za 35 minut,“ uvedla tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Nela Friebová.

Aby mohl vlak jezdit rychleji, bude třeba zmírnit oblouk, kterým je vedena a posunout osu koleje místy až o 50 metrů. Práce budou probíhat v celém traťovém úseku v délce asi sedmi kilometrů. „Ve stanici Hustopeče se začne s budováním opěrné zdi a části kanalizace. Bude zde zvýšena niveleta koleje od 60 cm m do 1 metru, kvůli hladině vodního toku Štinkovky. V Hustopečích budou vybudována také dvě nástupiště s délkou hrany 170 metrů,“ popsala plánovaný postup prací Friebová.
Nezbytnými úpravami projde i kolejiště ve stanici Šakvice. Bude tu zřízeno nové nástupiště a nový podchod s bezbariérovým přístupem odsunutý oproti stávajícímu směrem na Zaječí.
Cestujícím bude sloužit nový informační systém. Dále se zde nainstaluje staniční zabezpečení 3. kategorie, které se bude dálkově ovládat z CDP Přerov. Trať se bude zároveň elektrifikovat proto, že tento způsob je ekologičtější než provozování drážní dopravy motorovými vlaky.

Projekt společnosti SŽDC byl podpořen dotací z Operačního programu Doprava i Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané celkové investiční náklady přesahují 1,5 miliardy korun. „Zhotovitelem stavby bude sdružení firem Subterra, OHL ŽS, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a Elektrizace železnic Praha,“ řekla Friebová.

Realizace projektu si vyžádá dlouhodobou výluku vlakové přepravy. Letos probíhá od 1. září do 13. prosince. Potom bude železniční doprava obnovena a od 17. února. 2020 odstartuje další výluka, včetně náhradní autobusové dopravy. Dokončení prací se předpokládá v prosinci příštího roku.

-kam-

 

odebírejte přes RSS