Začala Tříkrálová sbírka 2023. V Hustopečích vyvrcholí tuto sobotu.

2. 1. 2023 · 1 minuta čtení · 6 fotografí

Od pondělí 2. ledna můžete v ulicích města potkávat menší skupinky či jednotlivé dobrovolníky se zapečetěnou kasičkou a průkazem koledníka Tříkrálové sbírky. Do 15. ledna obejdou všechny domy a byty ve městě, aby poprosili o příspěvek do největší dobročinné sbírkové akce v České republice. 

Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika.

V sobotu 7. ledna pak do města vyjdou skupiny dětských koledníků v kostýmech. Zapojit se mohou všechny děti - stačí přijít v 13 hodin do suterénu kostela sv. Václava na Dukelském náměstí, kde si děti rozeberou kostýmy a budou rozděleny do skupinek k dospělým vedoucím. Podrobnosti k organizaci u děkana Jana Nekudy, tel.: 723 529 476.

Pokud vás koledníci doma nezastihnou a rádi byste přispěli, můžete tak učinit online na webu www.trikralovasbirka.cz

Přispět je možné i zasláním jednorázové či trvalou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru:

  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Za každý dar děkujeme.

odebírejte přes RSS