Záchytná parkoviště jsou alternativou pro přecpané ulice

17. 1. 2019 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Potřeba vypracovat Generel dopravy, koncepci dopravní infrastruktury ve městě, zazněla už v roce 2016. Dokument budoucího rozvoje dopravy je důležitý pro správné investování a pomáhá předejít řadě problémů. Od loňského roku ho má vedení města k dispozici a na jeho základě řeší například změnu obytné zóny na „zónu 30“ a také přetíženost komunikací. „Jednou s možností, kterou nám Generel dopravy doporučil, bylo masivní budování záchytných a ostatních parkovišť kolem bytových domů,“ prozradil Robert Novák z krizového řízení.


Záchytná parkoviště v okolí vlakového a autobusového nádraží nabídla řidičům více než 100 nových míst. Plně v provozu jsou od prosince 2018. „Město se snaží, podle mě nadčasově, situaci řešit tím, že se tam, kde jsou opravené ulice, snaží budovat parkovací místa a předcházet problémům,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta.
Mezi nejpřetíženější komunikace patří ulice Svatopluka Čecha, Stodolní, Na Sídlišti, Tábory nebo Žižkova. Standardem dnešní doby je to, že v rodině jsou nejméně dvě auta a silnice na tento stav nejsou připraveny. Alternativou mohou být záchytná parkoviště. „Chápu, že spousta občanů řekne, že je to pro ně daleko. Ale není to daleko, maximálně ve vzdálenosti 300 - 400 metrů. Bohužel v těchto ulicích nejsou prostorové možnosti, kde by se takové množství parkovacích míst dalo vybudovat,“ řekl Novák.
Ve výše zmíněných ulicích dochází často k porušování zákona, protože řidiči nedodržují pravidla silničního provozu. „Pokud zastavím, musí zůstat alespoň tři metry široký jízdní pruh pro oba směry. Pokud zůstanu stát, tak musí zůstat dva jízdní pruhy, každý široký tři metry,“ vysvětlil základní pravidlo Novák.
Což je v řadě ulic nemožné. Ve chvíli, kdy se dobudovalo parkoviště u nádraží, byli řidiči parkující v problematických lokalitách informováni o tom, že se dopouští protiprávního jednání. „Někteří to pochopili, někteří nám dokonce i poděkovali a někteří porušovali zákon dál. Proto musela Městská policie Hustopeče přistoupit k radikálnímu řešení a neukázněné řidiče pokutovat,“ shrnul Novák.
Nová parkovací místa se v Hustopečích téměř neustále budují. Nyní je stavební ruch v ulici Šafaříkova. „Chystáme projektovou dokumentaci pro ulici Svatopluka Čecha, zde se podaří vybudovat kolem osmi míst. Také máme vyprojektovaná parkovací místa kolem bytovek Svatopluka Čecha 1 a 3. Tam má vzniknout během letošního roku asi 18 parkovacích míst,“ prozradil Švásta. Vedení města plánuje dořešit parkování v ulici Alšova, kde se nyní čeká na výměnu potrubí. Na nová parkovací stání se mohou těšit také řidiči v ulici Údolní.

-ves-

odebírejte přes RSS