Žáci na Komendě přijdou do nových učeben

29. 8. 2019 · 3 minuty čtení · 12 fotografí · 1 video

V průběhu loňského školního roku byl na ZŠ Komenského realizován projekt stavebních úprav a nového vybavení za téměř šest desítek milionů korun. Rozsáhlé stavební práce s sebou přinášely řadu omezení a komplikací běžného chodu školy. V červnu byla stavba zkolaudována a nové učebny jsou připraveny, aby od září sloužily žákům. Nad spojovacím krčkem mezi hlavní budovou a přístavbou vznikla odborná učebna přírodopisu. Je vybavena zcela novým nábytkem, tabulí s interaktivním dataprojektorem,
ve třídě jsou nové rozvody vody pro různé laboratorní práce či praktika. V rámci projektu byla dovybavena i novými učebními pomůckami za více než půl milionu korun. „Jsou zde nové digitální mikroskopy, nové modely nerostů a minerálů a asi nejzajímavější jsou 3D modely lidského těla,“ představil nové vybavení odborné učebny ředitel školy Jaroslav Vysloužil.
Nad učebnou přírodopisu je nová učebna digitálních technologií. Bude se zde vyučovat výpočetní technika, ale budou ji využívat žáci a učitelé i v celé řadě dalších předmětů, protože je vybavena 30 pracovními počítači a vejde se sem celá třída. Novými počítači byla vybavena i stávající učebna informatiky a další pomohou se zavedením nového informačního systému.
„Od září naše škola přechází na takzvanou elektronickou žákovskou knížku, všichni rodiče o tom dostanou včas informaci a řada užitečných informací je už nyní na školním webu. Z toho důvodu se mnoho počítačů, které byly pořízeny v rámci dotace, nachází v kabinetech a v jednotlivých třídách,“ prozradil Vysloužil.
Jedním z hlavních cílů nákladného projektu bylo zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Celá škola je pokryta signálem dvou wifi sítí, kantorské a žákovské, na které jsou nastavena různá omezení. Lze se k nim připojit i z nových učeben v nástavbě nad objektem dílen. V učebně odborných předmětů se bude vyučovat převážně fyzika.
Dvě sousední jazykové učebny budou sloužit efektivní dělené výuce. Bude se tu vyučovat převážně cizí jazyky, každá třída je vybavena 15 notebooky, ve kterých je nainstalován speciální software.
V přízemí objektu dílen prošla zásadní rekonstrukcí cvičná kuchyňka. Součástí učebního plánu naší školy je i vaření, má na této škole dlouhou tradici. Vyučuje se i v odpoledních hodinách buď jako kroužek nebo jako povinně volitelný předmět.
00:54, Kuchyňka je vybavena myčkou, ledničkou, máme tady plynové nové sporáky nebo elektrické trouby.
I do kuchyňky, stejně jako do všech dalších prostor školy, se díky realizaci projektu dostanete bezbariérově. Objekt dílen je s hlavní budovou propojen spojovacím krčkem, byly vybudovány dva výtahy, dvě schodišťové plošiny a toalety pro imobilní osoby.

K celkovému zlepšení podmínek pro vzdělávání přispěla i úprava zeleně kolem školy. Za necelého půl druhého milionu, byly vysazeny nové stromy, keře a trvalky s jedlými plody, vznikl vzdělávací záhon s bylinkami, vyvýšený zeleninový záhon, nebo květnatá louka. Přibylo i 19 laviček a stojan na kola.

Úpravy a modernizace na ZŠ Komenského však realizací dotovaného projektu nekončí. Vedení města rozhodlo, že je třeba zrekonstruovat schody před hlavním vchodem. Opravy za zhruba 200 tisíc korun budou hotové do konce prázdnin.

Koncem srpna byla sfouknuta nafukovací hala, která zastřešovala hřiště u školy, aby mohl být vyměněn opotřebovaný umělý povrch sportoviště.

Nyní by měla nastoupit stavební firma, která upraví podloží,bude nový koberec a následně bude postavena zpátky zase takzvaná bublina. Předpokládá se, že by celé dílo mělo být hotovo do konce října,“ uzavřel Vysloužil.

-kam-

odebírejte přes RSS