Žáci se vrátili do škol. Snad tam vydrží po celý rok...

1. 9. 2021 · 2 minuty čtení · 14 fotografí · 1 video

Vyplašené pohledy prvňáčků i poněkud znuděné výrazy deváťáků se mísily na nádvořích obou hustopečských základních škol, kde ve středu 1. září zahájili nový školní rok 2021/2022.


První zářijový den je neodmyslitelně spjat s návratem dětí do škol po letních prázdninách. Po loňském roce, kdy si žáci kvůli koronavirovým restrikcím a distančním výukám školních lavic moc neužili bylo vítání dětí o to radostnější. „Vzhledem k tomu, jak probíhal minulý školní rok, jsme měli dostatek prostoru připravit to uvítání i celý výukový plán, takže neproběhly žádné komplikace,“ shrnul ředitel Základní školy Komenského Jaroslav Vysloužil, jehož slova potvrzuje i ředitelka Základní školy Nádražní Ivana Matějíčková. „Uvítání proběhlo bez větších zmatků, byli jsme připraveni a myslím, že jsme si to všichni užívali. I přes povinné testování, které bylo nařízeno.“

Právě povinné testování bylo největším zátěžovou zkouškou prvního školního dne. Obě školy jej však zvládly i díky výborné spolupráci s rodiči. V obou základních školách zvolil antigenní testy a prvňáčky testy čekají až druhý školní den.

Co se týká počtů dětí, jsou obě školy zaplněny takřka do posledního místa a zatímco na Nádražce mají početnou třídu prvňáčků, na Komendě museli rozšířit počet tříd pro šesťáky. „Letos se shodou náhod podařilo, že máme víc příchozích žáků z okolních prvních stupňů než těch, kteří odchází třeba na víceletá gymnázia. Byl to pro nás trochu problém, protože jsme na hraně svých kapacit, ale nakonec jsme vytvořili čtyři třídy šesťáků. Prvňáčků máme 67 a jsou rozděleni do tří tříd,“ vypočítává ředitel ZŠ Komenského.

„My jsme poměrně slušně zaplněni. Prvňáčci se nám díky velkému množství odkladů vešli do jedné větší třídy, kde je 26 dětí a ve zbytku tříd máme okolo 22 žáků,“ doplňuje ředitelka ZŠ Nádražní.

Na obou hustopečských základních školách si do nového školního roku přejí jen jediné – aby mohli po celý rok žáky plnohodnotně vyučovat ve svých třídách. „Myslím si, že další dlouhodobější distanční výuka už prostě není reálná. Vidíme, že žáci potřebují ten kontakt jednak s učitelem a jedna i se spolužáky a sebelepší technika to nenahradí. Takže věřím, že jsme dostatečně promoření a očkovaní a že tady zůstaneme, i kdyby přišly další a další covidové vlny,“ doufá Matějíčková. -nov-

 

odebírejte přes RSS