Základní škola Komenského bude bezbariérová

9. 11. 2017 · 2 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video

Město Hustopeče požádalo v únoru o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, která měla směřovat do obou hustopečských základních škol. Ty volaly po rozšíření kapacity, zefektivnění výuky a především bezbariérovosti. „V rámci inkluze, tedy začleňování hendikepovaných dětí do běžných základních škol, vzešla potřeba vzniku bezbariérové školy,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová.

Pro ZŠ Nádražní žádalo město o částku kolem 12 milionů korun. Měla pokrýt modernizaci učebny, přestavbu části střechy na dvě nové třídy a vybudování výtahu. Tato žádost nakonec nebyla úspěšná.

Naopak zelenou získala ZŠ Komenského se svým ambiciózním projektem rozsáhlých stavebních úprav Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004270). „Jsme velmi šťastní, že jsme dostali dotaci v takové výši. Je za tím hodně úsilí, bez dobré projektové dokumentace bychom neměli šanci. Měli jsme velké štěstí, že jsme ji již měli předpřipravenou,“ řekl ředitel školy Miroslav Patloka.

ZŠ Komenského má přes 600 žáků a město žádalo o částku kolem 45 milionů korun. Cesta k bezbariérovosti začne vybudováním dvou výtahů, které budou přístupné ze dvora. „Poté se přistaví pět učeben. Tři nad dílnami a dvě nad spojovacím krčkem mezi dvěma hlavními budovami. Dotace se týká i celkové konektivity školy, vybavení a laboratoře,“ řekl Patloka. Výtah bohužel nejde postavit u tzv. holubníku, žluté, samostatně stojící budovy, kde sídlí velká část prvního stupně vzdělávání. „V případě, že bychom přijali hendikepovaného prvňáčka, tak bude třída umístěna tam, kde bude výtah,“ dodal.


Nové učebny budou specializované. Bude se v nich učit technická výchova, cizí jazyky, digitální technologie či přírodopis. Součástí projektu byly i prostředky na úpravu zeleně. „Rozhodli jsme se zaměřit na venkovní zeleň. Zejména před školní jídelnou. Vzniknou zde relaxační plochy pro děti a místo, kde mohou trávit čas,“ doplnil Patloka.
Dotaci město získalo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jednalo se o výzvu č. 46 určenou na infrastrukturu základních škol. „Žádost za město zpracovala firma a na následnou administraci také budeme využívat vnější zdroje. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 51 milionů korun. Město se spolupodílí na financování ve výši deseti procent,“ řekla projektová manažerka Eva Bohutínská.

Začátek projektu je naplánovaný na 1. května 2018. Hotovo, i s možným prodloužením termínu, by mělo být do června 2019. Stavební práce se týkají především venkovních částí, vnější úpravy se budou dělat převážně během prázdnin.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

-ves-

 

odebírejte přes RSS