Základní škola Nádražní se může těšit na výdejnu obědů

21. 2. 2019 · 2 minuty čtení · 3 fotografie · 1 video

Základní škola Nádražní je středně velkou školou s ideální polohou v sousedství autobusového i vlakového nádraží. V objektu je prostorná tělocvična, školní hřiště i posilovna. Co ovšem škole dlouhodobě chybí je možnost stravování, žáci musí docházet do jídelny Základní školy Komenského. To má nyní změnit zbudování výdejny obědů, která bude stát na tzv. malém školním dvoře. „Hledali jsme odpovídající prostor a zvolili toto místo, protože jsme nechtěli narušit ráz budovy, která bývala justiční palác a násilné přístavby nepřipadají v úvahu. Do výdejny se navíc může chodit přímo z chodby, takže odpadnou přesuny přes dvůr,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Nádražní Iva Matějíčková.


Studie pro výstavbu výdejny počítá s kapacitou 80 míst. Školu v současnosti navštěvuje kolem 330 žáků, z toho 180 dětí odebírá obědy v jídelně. „Naše vize je, že tu bude pouze výdejna, obědy se budou dovážet. Proto projekt počítá i s opravou zadní příjezdové cesty. Navíc chceme nový prostor využívat i na společná setkání, která se nyní konají na jiných, stísněnějších místech,“ upřesnila Matějíčková.
Počet žáků na Základní škole Nádražní se každoročně zvyšuje a o stravování je zájem. Vybudování výdejny obědů odstraní řadu problémů, které s sebou přesuny do jídelny nesou. Ať už se jedná o personální zajištění při doprovodu nejmenších či chaos v jídelně, kdy se do ní nahrnou stovky dětí naráz. Navíc se žákům zvýší komfort, nebudou muset za každého počasí opouštět školu a ve výdejně mohou jíst postupně a v klidu se vystřídat. „Já vidím hlavní problém v tom, že žáků přibývá a v jídelně, která je několik desítek let v neměnném stavu, se v době od půl 12 do půl 2 musí najíst asi tisíc dětí. Myslím si, že odlehne i školní jídelně na Komenského,“ objasnila Matějíčková.
Zástupci města podnět Základní školy Nádražní na zbudování výdejny obědů velmi přivítali. „Námět je velmi dobře zpracovaný a studie řekla, že je to reálné. Vyřeší to mnoho problému na obou školách,“ chválil místostarosta Bořivoj Švásta. Momentálně je vyhlášená výzva k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace. „Věříme, že se do výzvy někdo přihlásí a letos výdejnu vyprojektujeme. Poté budeme vědět kolik financí musíme vyčlenit a budeme se tím dál zabývat,“ dodal.

-ves-

odebírejte přes RSS