Zápisy do škol a školek v nouzovém režimu

6. 4. 2020 · 2 minuty čtení · 1 video

Začátek dubna patří každoročně zápisům dětí do škol a školek. Letošní nouzový stav dětem tuto výjimečnou událost znemožnil prožít osobně, nicméně zápisy přesto proběhnou, a to podle doporučení Ministerstva školství.


ZŠ NÁDRAŽNÍ:

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje  ředitelka ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na 7. dubna 2020. Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje:– organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole– upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:prostřednictvím obou hustopečských MŠosobně donést do kanceláře ZŠ odeslat poštou na adresu ZŠ – ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 693 01 Hustopečeodeslat emailem na adresu reditel@zs-nadrazni.cz.  

Přihlášku je nutné doručit do školy nejpozději v den zápisu, tj. 7.4.2020!!!Průběh zápisu:Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část je zrušena.Při posuzování žádosti o přijetí (správní řízení) škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.

ZŠ KOMENSKÉHO:

Termín zápisu zůstává stejný, tzn. 7. duben 2020. Termínem zápisu se myslí poslední den pro odevzdání Přihlášky se Zápisním lístkem, nebo Žádosti o odklad.

Dne 18. března 2020 Ministerstvo školství rozhodlo organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021)

Prakticky tedy proběhne jen tzv. formální část zápisu, tzn. podání Přihlášky společně se Zápisním lístkem či žádostí o odklad – ze strany zákonných zástupců, poté - rozhodnutí o přijetí či odkladu – ze strany ředitele školy. DĚTI SE OSOBNĚ ŽÁDNÉHO ZÁPISU ÚČASTNIT NEBUDOU.

Pár dní k dobru mají ještě rodiče budoucích školčátek.

MŠ PASTELKA:

Zápis proběhne v týdnu od 4. do 7.5.2020, a to elektricky ( e-mail a datová schránka) nebo poštovní obálkou - NE osobně. Správní řízení bude spuštěno 11.5.2020, výsledky vyvěšeny nejpozději 11.6.2020. Den otevřených dveří se z důvodů opatření nekoná. Adaptační program je také zrušený.

MŠ U RYBIČEK

Rodiče si přihlášku stáhnou na webových stránkách školy, spolu s tiskopisem pro lékaře. Vyplněné tiskopisy vhodí v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 do schránky u vchodu do školní kuchyně. Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení lékaře, napíšete čestné prohlášení o očkování dítěte a posléze doložíte lékaře. Zároveň se ruší naplánovaný Den otevřených dveří.

odebírejte přes RSS