Zapomeňte na plastové láhve - vrací se měsíc kohoutkové vody

19. 3. 2019 · 3 minuty čtení · 1 video

S koncem března se opět vrací iniciativa sourozenců Bereniky a Tobiáše Oudových z hustopečského gymnázia Vodu z kohoutku nebo život, jehož podstatou je omezit spotřebu balené vody a nahradit ji vodou z kohoutku. Tento měsíc připadá na dobu od Prvního jarního dne do Dne Země, tedy 20.3. až 22.4. 2019 a oba iniciátoři nám v krátkém rozhovoru svůj projekt a jeho historii přiblížili.


Videopozvánka: Berenika Oudová

Kolikátý rok už vlastně akci pořádáte a co byl první impuls k jejímu startu? 

Letos pořádáme již 3. ročník našeho projektu. První impuls přišel ve chvíli, kdy se Tobiáš rozhodl být třídním ekologem u nás na škole. Společně jsme přemýšleli, jak by mohl svou funkci naplnit a sestra nás seznámila s problematikou znečištění moří plastovými obaly. A tak nás napadlo zorganizovat projekt, který by na to upozornil a pomohl tomu zamezit.   

Našla si akce už své stálé příznivce a stalo se vám třeba, že by motivovala někoho pít kohoutkovou vodu po celý rok? Máte nějaké ohlasy od zúčastněných?  

Určitě máme stálé příznivce v okruhu našich přátel a naší rodiny, které projekt motivoval se o problematiku zajímat a kohoutkovou vodu pít celoročně. Velmi často nám ale píšou lidé z celého mikroregionu a vyjadřují nám podporu. Vyvěšují plakáty ve své obci, nosí naše stužky a pijí kohoutkovou vodu, za což jsme nesmírně rádi. 

Založili jste i facebookovou stránku, kde sdílíte i jiné ekologicky laděné projekty - jste aktivní i v jiných iniciativách? 

Naši facebookovou stránku jsme pojali obecně ekologicky. Problém s plasty v mořích a oceánech není jediným ekologickým problém v současné době. Chceme také upozorňovat na nutnost snižování emisí ve vzduchu a dodržení Pařížské dohody. Podporujeme např. iniciativu Limity jsme my, která tento problém demonstruje.  

Akci jste původně šířili u vás na škole, ale už dávno se o ní ví i mimo školu - zapojují se třeba i z jiných měst či vesnic? 

V uplynulých ročnících jsme se setkali s úspěchem v mnoha vesnicích v našem mikroregionu. Letošní ročník jsme pojali poněkud jednodušeji a šíříme akci převážně jen přes Facebook a e-mail. Ve většině vesnicích jsou zapojeni spíše jednotlivci, kteří akci propagují. Stále jsou ale obce, které naši akci aktivně podporují. 

V loňském roce jste spolupracovali i s odborem životního prostředí a pokoušeli jste se zjistit, jestli se měsíc kohoutkové vody nějak projevil na množství vyvezeného plastu v Hustopečích. Dopátrali jste se nějakého výsledku?

S odborem životního prostředí jsme spolupracovali před dvěma lety a této spolupráce si velmi vážíme. Tenkrát se zapojilo 33% obcí regionu a 40% škol. Rozdali jsme přes dva tisíce stužek, což by znamenalo že přes dva tisíce lidí omezilo za měsíc průměrných 8,3 kg plastového odpadu o nějaké množství. I kdyby plastové láhve tvořili jen osminu z tohoto množství, ušetřili jsme oceány o 2000 kg plastu. 

Jak lidé mohou v letošním roce podpořit vaši iniciativu? 

Podpořit nás může každý tím, že bude Měsíc kohoutkové vody dodržovat! Podporu nám mohou lidé vyjádřit i tím, že budou nosit naši stužku, vyvěšovat plakát, který je na našich facebookových stránkách a šířit náš projekt přes sociální sítě. Za každou podporu budeme velice rádi. 

Chcete něco vzkázat všem, kteří se zapojí i těm, kteří se zapojit z jakéhokoliv důvodu nechtějí? 

Chtěli bychom vzkázat všem co věří v náš projekt, že ta snaha není marná. Jeden člověk nic nezmůže. Když nás ale bude víc, dokážeme zázraky. Samozřejmě víme, že v některých částech mikroregionu i v ČR není voda z kohoutku úplně pitelná, což je nejčastější argument našich odpůrců. Chápeme i tyto názory, přesto věříme, že omezit spotřebu plastu lze i jiným způsobem a žádáme všechny, aby tomu věnovali pozornost!


Zapojte se do projektu a pijte vodu z kohoutku! Vyčistíte životní prostředí a podpoříte ekologické zacházení s okolím, ve kterém žijeme. Zároveň ušetříte značnou částku, kterou byste zaplatili jen za plastový obal. Symbolem zapojení se do projektu je modro-zelená stužka, značící čistou vodu a životní prostředí. -nov-

odebírejte přes RSS