Zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve čtvrtek 17. října. Mimořádně začně až v 18:00 hodin

9. 10. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů svolává

VII.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE  

ve čtvrtek 17. října 2019 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Radnice (vchod z náměstí)

PROGRAM:

 • Zahájení
 • Sdělení starostky
 • Hlavní body:
  Složení slibu nového zastupitele
  Spolufinancování rekonstrukce městského stadionu Hustopeče
 • Diskuze občanů
 • Příspěvky členů ZM
 • Kontrola přijatých usnesení
 • Závěr  

V Hustopečích dne 9.10.2019     PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města

 

odebírejte přes RSS