Zastupitelé jednali naposledy v letošním roce. Schválili rozpočet na rok 2022

17. 12. 2021 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Ve čtvrtek, 16. prosince, se sešli zastupitelé našeho města na své pravidelné schůzi. Jednali o rozpočtu na rok 2022 i o záměru prodeje městských pozemků na vybudování energetického centra.

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2022. Rozpočet, který zohledňuje i dopady covidových opatření, je vyrovnaný na příjmové i výdajové straně a činí více než 215 milionů korun. Nejvíc peněz putuje do rozpočtu z daní, naopak výdaje slouží k zajištění běžného provozu města a jeho příspěvkových organizací a dále na investice a opravy. „Co se týče investic a oprav, tak na ty máme aktuálně vyčleněno více než 35 milionů korun. Určené jsou například na parkoviště u polikliniky, opravu střechy na domě po paní Nohelové, vybudování amfiteátru pod společenským domem, na osvětlení k novému kruhovému objezdu a další,“ vyjmenovala starostka, Hana Potměšilová. Částka na investice ale není finální, v novém roce dojde k navýšení peněz především o získané dotace a nevyčerpané prostředky z rozpočtu na rok 2021. Rekonstrukcí či novostaveb tak přibyde. Pro více informací se podívejte na schválený rozpočet pro příští rok i plánované investice a opravy.

Podporu od zastupitelů nezískal záměr budoucího prodeje městských pozemků na vybudování energetického centra. „Jedná se o pozemky v průmyslové zóně u železniční zastávky Šakvice, kde investor plánuje stavbu závodu na výrobu biometanu a koncentrovaného organického hnojiva zpracováním biologicky rozložitelného odpadu. Zástupci investora projekt na veřejné schůzi odprezentovali, nicméně zastupitele o prodeji pozemku k tomuto účelu nepřesvědčili,“ vysvětlila Potměšilová.

Zastupitelé měli na stole i další majetkové vztahy. Schválili bezúplatný převod pozemku od státu, který se týká cyklostezky v Hustopečích, i darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, díky které kraj získal pozemek o rozloze zhruba 200 metrů čtverečních na vybudování klidové zóny v bezprostřední blízkosti nově vznikajícího domu pro seniory. Jihomoravský kraj zase převede bezúplatně na město přípojku kanalizace k poliklinice.

-hrad-

odebírejte přes RSS