Zastupitelé jednali o zřízení nové organizační složky, směně pozemků i o druhém rozpočtovém opatření

27. 4. 2018 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Ve čtvrtek 26. dubna se konalo XXIX. zasedání zastupitelstva města Hustopeče.


Penzion a Pečovatelská služba budou organizační složkou města
Město Hustopeče je zřizovatelem Pečovatelské služby a Penzionu pro seniory. Od roku 2012 se o provoz stará Sociální odbor Městského úřadu Hustopeče. Během let došlo k výraznému nárůstu klientů (256 v roce 2017) a k zdvojnásobení úkonů. Službu nyní vykonává šest pečovatelek a je poskytována sedm dní v týdnu od 6 do 20 hodin. „Nová forma provozu bude ideálnější pro získávání dotací i bezproblémové fungování obou služeb pro seniory,“ sdělil radní pro sociální záležitosti Michal Vejpustek. Organizační složka Penzion a Pečovatelská služba bude zřízena od 1. července 2018 a město v nejbližší době vyhlásí výběrové řízení na pozici vedoucího nové organizační složky.

Finanční deklarace sítě sociálních služeb ORP Hustopeče
Zastupitelé schválili Finanční deklaraci sítě sociálních služeb Hustopečí jako obce s rozšířenou působností pro rok 2019. Tato každoroční deklarace je nutná proto, aby poskytovatelé sociálních služeb mohli žádat o dotace.

Město směňuje důležité pozemky
Zastupitelé schválili směnu pozemků za areálem bývalé společnosti Neria. S vlastníkem sousedních pozemků město jednalo o směně v rámci přípravy rekonstrukce Městského kulturního střediska. Vyřeší se tím návaznost soukromých pozemků a veřejných prostranství.

Smlouva s Jihomoravským krajem
Schváleny byly také kroky, které povedou k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Jihomoravským krajem na pozemky a stavbu, které se nachází pod plánovaným kruhovým objezdem ve směru na Starovice, který mimo jiné umožní obchvat města.

Účetní uzávěrka a závěrečný účet města za rok 2017 byly schváleny 
Na Ekonomickém odboru města Hustopeče se na začátku roku konal pravidelný účetní audit. „Nebylo nalezeno žádné pochybení, ani nedostatky,“ uvedla vedoucí odboru Jana Fabigová. Zastupitelstvo bylo s celoročním hospodařením roku 2017 seznámeno a schválilo ho bez výhrad.

Druhé rozpočtové opatření města pro rok 2018 dostalo zelenou
Celkové příjmy činí 191milionů korun a celkové výdaje byly schváleny v objemu 328 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt úsporou z minulých let a úvěrovými zdroji. Zastupitelé jednali o přesunu peněz u některých investičních akcí a o dalších dotačních možnostech.

Projekt Rekonstrukce atletického a fotbalového stadionu se odsouvá
Na minulém zastupitelstvu se hojně diskutovalo o finanční účasti města na projektu Tělovýchovné jednoty Agrotec Hustopeče, který se týkal Rekonstrukce atletického a fotbalového stadionu. Město Hustopeče přislíbilo přispět částkou 7,5 milionů korun, pokud bude mít TJ Agrotec Hustopeče domluveno financování projektu i z ostatních zdrojů. To se bohužel nepodařilo a projekt se tedy pozastavuje. „Mrzí nás to, ale budeme se snažit, aby se rekonstrukce provedla v budoucích letech,“ sdělil zastupitel a člen TJ Agrotec Hustopeče Zbyněk Háder.

-ves-

odebírejte přes RSS