Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2023

16. 12. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Zastupitelé se sešli potřetí ve čtvrtek 15. prosince. Jedním z hlavních bodů jednání byl rozpočet města na rok 2023.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2023. Počítá na straně příjmů i výdajů s částkou o celkovém objemu téměř 242 milionů korun. „Plánované daňové příjmy jsou ve výši okolo 147 milionů korun a nedaňové okolo 45 milionů korun. Výdaje tvoří ty běžné, určené na chod města, a potom mimořádné, které zahrnují především investice,“ vysvětlila skladbu rozpočtu starostka, Hana Potměšilová.
Kvůli vysokým cenám energií nebylo jednoduché rozpočet sestavit. I přesto zastupitelé nechtějí zastavit rozvoj města a na investice vyčlenili z rozpočtu roku 2023 více než 40 milionů korun. „Mezi priority patří výdejna obědů u ZŠ Nádražní, městský rozpočet na její realizaci vyčlenil 13,5 milionů korun. Stavebníci by sem měli nastoupit v březnu, hotovo by mělo být v listopadu 2023. Dalších 2,5 milionů korun zaplatí část fasády školy,“ vysvětlil místostarosta, Josef Horák.
Městská kasa počítá rovněž s částečnými rekonstrukcemi veřejného osvětlení a domu po paní Nohelové nebo výdaji na participativní rozpočet. Částka ve výši 20 milionů korun je potom určená na aktuální opravy či investice, a to především s ohledem na možnost čerpání dotací. „Zásobník investičních akcí je bohatý a u některých je samotná realizace vázána na získání dotačních peněz. I v roce 2023 to bude jednou z našich priorit a schválený rozpočet tak počítá s financemi na povinnou spoluúčast města, kterou většina poskytovatelů dotací požaduje. O případných změnách v plánovaných projektech bude rozhodovat vedení města v průběhu roku podle aktuální finanční situace,“ vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta.

Zelenou od zastupitelů dostala směna městského pozemku v lokalitě Holiny (parcelní číslo KN 4890/12) za areál v Šafaříkově ulici. Ten nyní vlastní společnost MOSS Logistics, která ho využívala k parkování kamionů. Obě nemovitosti ocenil odborný odhad, soukromá firma doplatí městu částku necelých 900 tisíc korun. „Pozemek v Šafaříkově ulici považujeme pro Hustopeče za důležitý. Nachází se na cestě směrem k rybníku, stáji Valkýra, zahrádkám, mandloňovým sadům či rozhledně a v blízkosti Centra volného času Pavučina. Posílí tak kapacitu parkování ve frekventované oblasti. Rovněž dojde k omezení kamionové dopravy ve zdejší lokalitě,“ vysvětlil Švásta.

Omezená kapacita v mateřských školách a nevyhovující kuchyně v základní škole Komenského.  Témata rezonují Hustopečemi již delší dobu. Zastupitelé nyní odsouhlasili návrh řešení. „S novou budovou mateřské školy počítáme v příštích letech v lokalitě za ulicí Generála Peřiny. Kuchyně s jídelnou pro žáky ZŠ Komenského by měla vyrůst v současném areálu školy. Zastupitelé schválili postup prací pro určení místa výstavby v návaznosti na využití celého prostoru školy,“ vysvětlil Horák.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS