Zastupitelé složili své sliby na ustavujícím zasedání

21. 10. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Ve čtvrtek 20. října se v sále kina uskutečnilo ustavující zasedání nového zastupitelstva města Hustopeče. Za přítomnosti asi padesátky diváků z řad občanů složilo slib 21 zastupitelů a zvoleno bylo i nejužší vedení města.

Hned v úvodu zasedání bylo tajemníkem městského úřadu Pavlem Michalicou oznámeno, že dva řádně zvolení zastupitelé Jiří Kadrnka (ODS) a Marek svoboda (ODS) se vzdali svého mandátu a na jejich místa v zastupitelstvu nastoupili straničtí kolegové Oldřich Vachala a Hana Pregrtová.

Jako nejstarší zastupitelka vedla začátek zasedání dosavadní starostka Hana Potměšilová, do jejíchž rukou následně zastupitelé skládali své sliby.

Schválen byl program zasedání, z nějž prvním významným bodem byla volba uvolněných zastupitelů, kolem které se vedla dlouhá diskuze. Nakonec bylo 13 hlasy odhlasováno, že uvolněnými funkcemi po následující čtyři roky budou starosta a dva místostarostové.

Tajnou volbou byli do čela města zvoleni:

  • Starostka - Hana Potměšilová (Nestranné Hustopeče)
  • 1. místostarosta - Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče)
  • 2. místostarosta - Josef Horák (KDU-ČSL)

 

Do sedmičlenné Rady města byli vedle starosty a dvou místostarostů, opět tajnou volbou, zvoleni:

  • Beata Kynclová (Zdravé Hustopeče)
  • Vojtěch Frank (KDU-ČSL)
  • Michal Vejpustek (ČSSD)
  • Stanislav Ivičič (Nestranné Hustopeče)

 

Nové zastupitelstvo odhlasovalo také zřízení Kontrolního a Finančního výboru, každé o devíti členech, do jejichž čela byli zvoleni:

  • Stanislav Ivičič (Nestranné Hustopeče) - předseda Finančního výboru
  • Richard Homola (Nezávislí kandidáti) - předseda Kontrolního výboru

 

V průběhu dalšího jednání byly schváleny odměny za výkony funkcí, paušální náhrady a další organizační záležitosti. O jejich výsledku si občané mohou dočíst v podrobném výpisu ze zasedání, které najdete na úřední desce a v listopadových Hustopečských listech.

Jako součást ustavujícího zasedání zastupitelstva bylo mimořádně zařazeno i hlasování o spolufinancování dotačního titulu na technické zhodnocení tenisových kurtů, u kterého se uzavírají žádosti o dotaci do konce října. Zastupitelstvo tento bod jednomyslně schválilo. -nov-

odebírejte přes RSS