Zemřel dlouholetý knihovník Jan Horák

14. 2. 2020 · 1 minuta čtení · 1 fotografie · 1 video

Smutná zpráva dorazila z Městské knihovny. Ve věku úctyhodných 83 let zemřel dlouholetý vedoucí knihovny v Hustopečích a zapálený propagátor hustopečského kraje, který v roce 2017 získal i čestné ocenění z rukou ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. 

Jan Horák se narodil 19. prosince 1936 v Boleradicích. Po vychození obecné a střední školy v Boleradicích absolvoval Jedenáctiletku v Hustopečích zakončenou maturitou. Pak nastoupil místo v bance, později pracoval jako účetní a matrikář na MNV v Boleradicích. Začal organizovat kulturní dění v obci, včetně ochotnického divadla. 1952 nastoupil místo metodika pro slovesné obory v tehdejším Domě osvěty Hustopeče – Břeclav.

O rok později zakončil Střední knihovnickou školu v Brně, obor osvěta a kultura, zakončenou maturitou a závěrečnou studií. V rámci centralizace osvětové činnosti na okrese Břeclav byl přeřazen na místo vedoucího Městské knihovny v Hustopečích, kde setrval až do odchodu do důchodu. 

V souvislosti s úmrtím pana Horáka upozorňujeme, že ve středu 19. února bude knihovna od 14.00 z důvodu konání pohřbu uzavřena.

Na přání zesnulého místo květinových darů přispějte na výsadbu stromků, na podporu výsadby medonosných rostlin. Přispět můžete finanční částkou ve smuteční síni.


-nov-
Zdroj: Divadlo Boleradice

odebírejte přes RSS