Menu Hledat

Židovský hřbitov v Hustopečích povstane ze zapomnění

18. 9. 2013 · 2 minuty čtení · 5 fotografí
Židovský hřbitov v Hustopečích v ulici Svatopluka Čecha povstane po dlouhých letech ze zapomnění. V 80. letech 20. století téměř zmizel, když byl přeměněn na park. Teď se má z místa stát vzpomínka na hustopečské Židy. Postavily se okolo něj dříve stržené ohradní zdi, zbudoval se tam památník a přibude i pamětní deska rabína Isidora Böcka.
Slavností otevření židovského hřbitova se bude konat v úterý 8. října 2013, v den 75. výročí nacistického záboru Hustopečí, který znamenal ukončení existence zdejší komunity, jež přes svou nedlouhou historii (Židé se v Hustopečích mohli zabydlovat až po roce 1848) a nepočetnost (asi 300 osob) měla značný vliv na dění ve městě.
Předseda hustopečské náboženské obce Jakob Redlich zde vybudoval první parní cihelnu a zasadil se o zřízení lokální dráhy (mezi Hustopečemi a Šakvicemi). Velkostatkář Edmund Wesselý zase založil továrnu na zpracování lékořice. O rozkvět města se staral i říšský poslanec Rudolf Auspitz, který se snažil být hoden toho, že nosí název Hustopečí (Auspitz = Hustopeče). Díky jeho rodině jsou Hustopeče spojeny i se šlechtickým predikátem (Auspitz von Artenegg) a jeden z nejhonosnějších paláců vídeňského Ringu – ten, v jehož přízemí se nachází slavná kavárna Landtmann – nese pojmenování Palais Auspitz-Lieben.
Většina hustopečských Židů se stala obětí holocaustu. Zahynul i rabín Dr. Isidor Böck, potomek zázračného rabína Mordechaje Beneta-Benedikta. Zemřel 20. července 1943 v Terezíně v důsledku naprostého vyčerpání. Rozvrácená židovská obec se už nikdy neobnovila. Přeživší hustopečští Židé odešli po válce do jiných míst republiky, nebo do zahraničí. To mělo za následek, že památky spojené s jejich kultem začaly chátrat a nakonec došlo k jejich úplnému zničení. Hřbitov, na němž se poslední pohřeb konal v dubnu 1946, byl počátkem 80. let 20. století asanován a jeho plocha byla přeměněna na park. Synagoga vyměnila několik majitelů, které spojovala neochota investovat do její údržby, takže poslední z nich její neblahý stav vyřešil razantně a v roce 2010 ji zboural.
[caption id="attachment_5692" align="alignnone" width="700"] Židovský hřbitov v 70. letech 20. století.[/caption]
Město nemá dnes žádnou jinou památku na bývalé židovské občany – vyjma pohřebiště, z jehož původní výbavy zůstal stát jen úsek ohradní zdi při jihovýchodní straně; je si však vědomo, jak důležité je zachovat místo vzpomínky pro reflexi minulosti – v tomto případě jejího nejděsivějšího dějství.
Tyto snahy byly finančně podpořeny Nadačním fondem obětí holocaustu a v letošním roce došlo k obnově tří stržených částí, které oddělily plochu pohřebiště od okolních komunikací a garáží. Na ploše hřbitova bude instalován památník se 73 jmény hustopečských židovských rodin a na zeď hřbitova bude připevněna pamětní deska rabína Dr. Isidora Böcka, který se letos stal in memoriam čestným občanem Hustopečí. Desku odhalí rabínovi vnuci – paní Judith Leifer a pan Shmuel Loeb, kteří financovali její pořízení.
Více se dozvíte v Hustopečském magazínu č. 227, vychází v pátek 20.9.2013. 
(Text: Soňa Nezhodová, jal)
[caption id="attachment_5693" align="alignnone" width="443"] Rabín Dr. Isidor Böck[/caption]

[caption id="attachment_5709" align="alignnone" width="700"] Zrekonstruovaný židovský hřbitov se slavnostně otevře 8. října 2013.[/caption]

 
odebírejte přes RSS
česky english deutsch