Zpráva o činnosti Městské knihovny Hustopeče za rok 2017

29. 1. 2018 · 3 minuty čtení

Městská knihovna Hustopeče je součástí Centra volného času Hustopeče, které je příspěvkovou organizací města. Je komunitní knihovnou, která zastává v našem městě funkci kulturní a vzdělávací. Provoz knihovny zajišťují 2 knihovnice.

Statistika knihovny (údaje za rok 2017):

Rok

Počet reg. čtenářů

%čtenářů z počtu obyvatel

Počet čtenářů do 15 let

Počet návštěvníků knihovny

Počet výpůjček

Počet kulturních akcí + vzdělávacích

2017

1 048

17,9

312

31 193

44 396

40 + 81

Aktivity pro širokou veřejnost

Již od roku 2008 se stalo tradicí, že pořádáme jednou za dva měsíce Literární kavárnu, kam zveme známé i méně známé osobnosti ze světa literatury. Tento literární pořad bývá doprovázen i poezií, dobrou kávou i sladkým doplňkem k ní. V roce 2017 byl naším prvním hostem knihovník Jan Horák, oslavili jsme spolu s ním jeho životní jubileum a ocenění Velkomoravský knihovník, které při této příležitosti dostal, dále u nás hostovali autoři: Alena Jakoubková, Zuzana Koubková, Zdeněk Grmolec.

Každý měsíc organizujeme přednášku na určité téma. V uplynulém roce to byly tyto: přednáška Mgr. Petra Wurma „Královna detektivek“ o životě a díle Agathy Christie
přednáška se zaměřením na prevenci rakoviny prsu - Mamma HELP
přednáška Mgr. Zdeňka Stachoně „Kouzlo starých map“
přednáška Ing. Jany Nosálové „Tajemství komunikace“
přednáška cestovatele Jana Tomšíčka „Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole“
přednáška Arnošta Vašíčka „Labyrint záhad“
přednáška Vlastimila Vondrušky „Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost“
přednáška Mgr. Marka Skarka „Cizí světy ve Vesmíru“
přednáška Jiřího Cahy „Solovecké ostrovy v Bílém moři, konvoj do Murmanska, zrození gulagu

Do vestibulu Městské knihovny instalujeme každý měsíc výstavu (zejména nabízíme prostor amatérským umělcům). V roce 2017 se uskutečnily tyto:
výstava Na koleně pro parádu - tašky a šperky z dílny Jitky Schubertové
výstava Kouzlo starých map - putovní výstava
výstava fotografií Vladimíra Šálka „Krajina mého srdce“
výstava pohlednic z uměleckého prostředí ze sbírky Jitky Hrabcové
výstava „Nádražka v barvách“
výstava kroužku „Veselého kreslení“
výstava obrázků Petra Koblihy „7. VOKO“
výstava obrazů a šperků Denisy Rylichové a Marie Fialové „Půvab ženy“
výstava fotografických momentek z celého světa ve kterých se čte.. „Čtenáři světa“ JUDr, Libora Bureše
výstava „Taškařice aneb Originálně po celý rok“- tašky, kabelky a batůžky Jitky Schubertové

V roce 2017 jsme pokračovali ve Virtuální akademii třetího věku, kterou zprostředkovává Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Semestr o Cestování a o Lidském zdraví absolvovalo 25 studentů. Zdařilý byl také zájezd na závěrečný seminář do Chotěboře v červnu loňského roku.

V loňském roce proběhl také kurz Trénování paměti, na podzim pak i jeho pokračovací lekce.

Podpora dětského čtenářství
Téměř každé úterý během školního roku, kdy je zavřeno pro veřejnost, probíhají v knihovně besedy a exkurze pro školy. Naše nabídka je poměrně rozsáhlá, největší oblibě se těší besedy zaměřené na doporučení k četbě (např. Malí detektivové, Chci se při čtení smát, Už vím, co si přečtu).
Spoustu příznivců si našla také soutěž Lovci perel, která má za sebou v naší knihovně již 3. ročník. Cílem této soutěže je přivést děti ke čtení. Účastníci získávají po zodpovězení otázek na pracovním listě za každou přečtenou knihu perlu na svou šňůrku na nástěnce v knihovně.
Již tradicí se stalo každoroční pasování prvňáčků na čtenáře, které má úspěch nejen u dětí, ale i u dospělých. Děti obdrží jako dárek průkaz do knihovny na rok zdarma. V loňském roce jsme do řad čtenářů přivítali přes 100 prvňáčků.

Mateřské centrum Cipísek
Pro maminky s malými dětmi
máme k dispozici mateřské centrum Cipísek - herna je otevřena v provozní době knihovny. Od října 2017 probíhá v rámci aktivit centra každé pondělí cvičení maminek s dětmi, každý čtvrtek výtvarná výchova pro nejmenší.

To vše by se ale nedalo dělat bez podpory města, kterému patří velký dík za finanční zajištění provozu a náklonnost ke kultuře, jelikož kultura je odrazem národa.

Jitka Horáková a Jana Unverdorbenová, knihovnice

 

odebírejte přes RSS