ZŠ Nádražní vítala budoucí prvňáčky

19. 4. 2018 · 1 minuta čtení · 1 video

V úterý 17. dubna vládlo na Základní škole Nádražní rušné odpoledne. Budoucí prvňáčci v doprovodu hrdých rodičů přišli k zápisu. Ve škole na ně čekala zábava, hry, fotokoutek i občerstvení. „Slavnostně jsme se na ně připravili. Ve třídách jsme si pro ně nachystali úkoly, které by měli zvládnout, než půjdou do školy. Zaměřují se na zrakové vnímání, rozlišování, správnou výslovnost, komunikaci s učitelem, schopnost soustředění a správné držení tužky,“ řekla učitelka Jaroslava Sedláčková. S přivítáním prvňáčků pomáhali i žáci školy. Měli pro ně připravené zajímavé soutěže.


V září se ve škole otevře jedna třída prvňáčků. „Obdrželi jsme kolem 30 přihlášek, ale bude tam minimálně 10 odkladů. Jedna třída o dvaceti dětech je ideální. Rodiče, kteří se rozhodli nám svěřit svoje děti, budou mít o to komfortněji o děti postaráno,“ uvedla ředitelka ZŠ Nádražní Ivana Matějíčková. Kromě výuky nabízí škola mnoho volnočasových aktivit. „Nabídka je velmi pestrá. Tradičně máme výtvarný kroužek, první rok funguje dramatický kroužek. Oblíbený je i sborový kroužek, míčové hry nebo příprava pokrmů,“ doplnila.
Hlavním důvodem, proč si rodiče tuto školu vybrali, byla většinou vlastní pozitivní zkušenost. „Chodili jsme sem oba s manželem a chodí sem i starší dcera, takže volba byla jednoznačná,“ uvedla jedna z maminek. „Také jsem sem chodila. Učitelé byli skvělí a v družině byla zábava,“ dodala druhá.
Další životní etapa zapsaným prvňáčkům začíná v pondělí 3. září.

-ves-

odebírejte přes RSS