Zpracování osobních údajů – Odbor kancelář tajemníka

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:


Název agendy – Evidence stížností

Účel zpracování: Agenda evidence stížností
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Stěžovatelé
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 5 let
Informační systém: není využitý
Číslo evidence: 012


Název agendy – Kniha vydaných rozhodnutí
Účel zpracování: Agenda pohledávek
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Dlužníci
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 5 let
Informační systém: není využitý
Číslo evidence: 014


Název agendy - Informování občanů města o provozních opatřeních v rámci města
Účel zpracování: Poskytování informací formou SMS zpráv a e-mailem
Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: Občané
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 5 let
Informační systém: není využitý
Číslo evidence: 020