Informace dle zákona 106/1999

1. Úplný oficiální název: Město Hustopeče
2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení: Město vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §20 a § 118 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní osobností.
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat: ČS a.s. Břeclav,
číslo účtu: 19 – 1382158309/0800
6. IČ: 00283193
7. DIČ: CZ00283193
8. Dokumenty (rozpočet)
9. Žádosti o informace a poskytnuté informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14. Předpisy města
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Informace o zpracování osobních údajů

- Ochrana obyvatelstva v České Republice

- Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup [PDF 0.61MB]

- Veřejné zakázky, Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193