Příjem žádostí a dalších podání

Jak podat stížnosti, petici či jiné podání a lhůty pro jejich vyřízení?

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně

- na příslušném odboru Městského úřadu Hustopeče
- telefonicky na příslušném odboru Městského úřadu Hustopeče

písemně

- poštou Městskému úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

- písemně na podatelně Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, přízemí v době

Po 8:00 – 17:00
Út 8:00 – 14:00
St 8:00 – 17:00
Čt 8:00 – 14:00
Pá 8:00 – 14:00

- přímo na příslušném odboru
- na fax 519 413 184
- e-mail: posta@hustopece-city.cz

Petice se podávají pouze písemně na podatelně Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, přízemí v době

Po 8:00 – 17:00
Út 8:00 – 14:00
St 8:00 – 17:00
Čt 8:00 – 14:00
Pá 8:00 – 14:00

- Petice musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic (k nahlédnutí na podatelně Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, přízemí)