Poskytnuté informace

Datum

Informace

Příloha

10.07.2024 Informace o dopravních přestupcích za rok 2022 a rok 2023 PDF [128kB]
09.07.2024 Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných správním orgánem MěÚ Hustopeče za období od 01.04.2024 do 30.06.2024 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby PDF [139kB]
19.06.2024

Informace k veřejné zakázce

PDF [224kB]
11.06.2024 Kopie osvědčení o vykonání zkoušek ZOZ naší zaměstnankyně
PDF [209kB]
Přílohy: 1
26.04.2024

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných správním orgánem MěÚ Hustopeče za období od 01.01.2024 do 31.03.2024 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

PDF [191kB]
21.03.2024

Informace o pořádání akce Slavnosti mandloní a vína

PDF [183kB]
21.03.2024

Informace o znaleckých posudcích v roce 2023

PDF [166kB]
27.02.2024 Informace o správních rozhodnutích a odvoláních za MěÚ v letech 2019 - 2023
PDF [229kB]
Přílohy: 1
27.02.2024

Informace o provozování kempů

PDF [258kB]
08.02.2024 Informace o rybářské stráži
PDF [171kB]
Přílohy: 1
31.01.2024

Informace týkající se reklamního zařízení

PDF [148kB]
29.01.2024

Informace týkající se zákona č. 222/1999 Sb.

PDF [242kB]
29.01.2024

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných správním orgánem MěÚ Hustopeče za období od 01.10.2023 do 31.12.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

PDF [185kB]
08.01.2024

Informace o samostatných stavbách výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším

PDF [222kB]
08.01.2024

Informace o investičních plánech města pro rok 2024

PDF [183kB]
03.01.2024

Informace o archivaci dat o stavbách na určitých pozemcích

PDF [157kB]
07.12.2023

Informace o počtu dokumentů ke stavebnímu řízení za období 01.01.2023- 30.06.2023

PDF [139kB]
05.12.2023

Informace o návrhu Změny č. 4 územního plánu města Hustopeče

PDF [138kB]
27.11.2023

Informace o stacionárních radarech a dohledových kamerách

PDF [288kB]
12.10.2023 Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných správním orgánem MěÚ Hustopeče za období od 01.07.2023 do 30.09.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.
PDF [280kB]
03.10.2023 Informace související se změnou č. 4 územního plánu města Hustopeče
PDF [137kB]
18.09.2023 Informace  o nalezených zvířatech
PDF [226kB]
11.09.2023 Informace o rybářské stráži
PDF [175kB]
23.08.2023 Informace o vodoprávním řízení k záměru stavby
PDF [199kB]
22.08.2023 Informace o stavbě skleníku Agro Maryša
PDF [381kB]
09.08.2023 Informace týkající se místní úpravy provozu
PDF [243kB]
Přílohy: 123
07.08.2023 Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných správním orgánem MěÚ Hustopeče za období od 01.04.2023 do 30.06.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby
PDF [234kB]
18.07.2023 Informace týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším
PDF [159kB]
30.06.2023 Informace o stavbě pro reklamu
PDF [146kB]
16.06.2023 Informace o pracovní pozici tiskový mluvčí
PDF [162kB]
13.06.2023 Informace ve věci přestupků za užití pyrotechniky
PDF [132kB]
12.06.2023 Informace o prováděných kontrolách v roce 2022 - agenda ochrana zemědělského půdního fondu
PDF [166kB]
15.05.2023 Informace o stavbě reklamy na pozemku parcelní číslo 956/3
PDF [143kB]
10.05.2023 Informace k podanému podnětu k zahájení správního řízení na živnostenském úřadě (podnikatel)
PDF [179kB]
Přílohy: 1
10.05.2023 Informace k podanému podnětu k zahájení správního řízení na živnostenském úřadě (firma)
PDF [194kB]
09.05.2023 Informace o rozhodnutích o odstranění stavby u právnických osob
PDF [140kB]
09.05.2023 Informace o stavbě reklamy na pozemku parcelní číslo 4536/31
PDF [146kB]
09.05.2023 Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Vaším správním orgánem ze období od 01.01.2023 do 31.03.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby
PDF [159kB]
05.04.2023 Informace o všech rozhodnutích vydaných po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb.
PDF [164kB]
30.03.2023 Informace o kempu ve Strachotíně
PDF [229kB]
Přílohy: 1234567891011
08.03.2023 Informace o investičních plánech města na rok 2023
PDF [175kB]
06.03.2023 Informace o administrátorech veřejných zakázek
PDF [255kB]
17.02.2023 Informace o finančních prostředcích pro Ukrajinu

PDF [219kB]
Přílohy: 123

03.02.2023 Informace o stavebním řízení na chatu v Šakvicích
PDF [203kB]
17.01.2023 Informace o jménu „Honza“
PDF [191kB]
11.01.2023 Informace o možném souhlasu použití pyrotechniky pro účel ohňostroje PDF [182kB]
11.01.2023 Informace ve věci poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se pouze pozemních staveb (budov) pro právnické osoby PDF [122kB]
11.01.2023 Informace o investičních plánech města pro rok 2023 PDF [119kB]
20.12.2022 Informace o veřejných zakázkách
PDF [308kB]
02.11.2022 Informace o stavební dokumentaci týkající se pozemních staveb za období 01.07.2022 – 30.09.2022 – přehled pozemních staveb pro právnické osoby PDF [154kB]
10.10.2022 Žádost o informaci  ke stavbě
PDF [362kB]
Přílohy: 1
15.08.2022 Informace o dokumentech k přestupku PDF [51kB]
Přílohy: 12
03.08.2022 Informace o stavební dokumentaci týkající se pozemních staveb za období 01.04.2022 – 30.06.2022 – přehled pozemních staveb PDF [86kB]
27.06.2022 Informace týkající se dokumentace ze spisu sp.zn. ops/1471/22/393 PDF [89kB]
Přílohy [11.7MB]
15.06.2022 Informace o reklamních zařízeních PDF [76kB]
08.06.2022 Informace o pozemcích zařazených do ploch územní rezervy PDF [87kB]
09.05.2022 Informace o stavební dokumentaci týkající se pozemních staveb za období 01.01.2022 – 31.03.2022 – doplňující informace PDF [91kB]
20.04.2022 Informace o stavební dokumentaci týkající se pozemních staveb za období 01.01.2022 – 31.03.2022 – přehled pozemních staveb PDF [112kB]
12.04.2022 Informace o stavební dokumentaci týkající se pozemních staveb za období 01.01.2022 – 31.03.2022 PDF [109kB]
09.03.2022 Informace o dokumentaci vedené ve spise sp.zn.
ops/16651/21/306
PDF [55kB]
09.03.2022 Informace o dokumentaci vedené ve spise sp.zn. ops/16692/21/306 PDF [55kB]
07.03.2022 Informace o prodeji traktoru PDF [112kB]
21.02.2022 Informace o stacionárních radarech PDF [137kB]
14.02.2022 Informace o honitbách v ORP Hustopeče PDF [95kB]
Přílohy: 1
04.02.2022 Informace k pozemkům PDF [79kB]
25.01.2022 Informace o dokumentaci ze správního spisu PDF [98kB]
25.01.2022 Informace o investičních plánech města pro rok 2022 PDF [99kB]
22.01.2022 Informace o vydaných loveckých lístcích cizincům 2015 – 2020 PDF [100kB]
14.01.2022 Informace o odběrech energií města Hustopeče a jeho příspěvkových organizací PDF [123kB]
10.01.2022 Informace týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby PDF [106kB]
06.01.2022 Informace o nenárokové složce platu PDF [112kB]
06.01.2022 Informace o veřejných zakázkách, poradenství a administraci v této oblasti, aj.
PDF [134kB]
01.11.2021 Informace o nedokončených stavebních řízeních nad 800 m2 hrubé podlažní plochy PDF [19kB]
25.10.2021  Informace o honitbách dle parcelních čísel
PDF [94kB]
Přílohy: 1
16.09.2021 Informace o silničním rychloměru RAMET PDF [109kB]
Přílohy: 1
19.08.2021 Sdělení  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. PDF [433kB]
16.07.2021 Kopie zápisu z XX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče, která se konala dne 17.06.2021 PDF [53kB]
Přílohy: 1
15.07.2021 Kopie zápisu z veřejného projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Hustopeče a Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení SEA PDF [80kB]
Přílohy: 1
07.07.2021 Informace o spolupráci města Hustopeče s Čínskou lidovou republikou a  Čínskou republikou (Tchaj-wan) PDF [94kB]
18.05.2021 Informace o bioplynové stanici na KÚ Hustopeče PDF [94kB]
18.05.2021 Informace o spalovně odpadů na KÚ města PDF [94kB]
22.03.2021 Informace o investičních plánech pro rok 2021 a investičních projektů 2021 -2022 PDF [383kB]
11.03.2021 Informace o lokalitě „Křížový vrch“ – doplnění PDF [74kB]
Přílohy: 1
08.03.2021 Informace o organizacích města Hustopeče PDF [342kB]
03.03.2021 Informace o honitbě Krumvíř v roce 2020 PDF [87kB]
25.02.2021 Informace o lokalitě „Křížový vrch“ PDF [87kB]
25.02.2021 Informace o Územní studii S2 z roku 2016 PDF [89kB]
Přílohy: 1
08.02.2021 Doplňující informace k pozemku p.č.4961 PDF [80kB]
Přílohy: 1
03.02.2021 Informace o exekučních řízeních – osoby mladší 18 let PDF [77kB]
01.02.2021 Závazná stanoviska a další informace vztahující se k pozemku parc. č. 2246/3 v k. ú. Velké Pavlovice PDF [91kB]
přílohy: 1
26.01.2021 Informace o vydaných povoleních na pozemku p.č. 4961 PDF [76kB]
22.01.2021 Informace o převodu obecního majetku v roce 2020 PDF [468kB]
18.01.2021 Informace o počtu udělených pokut za nezákonné odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu PDF [144kB]
05.01.2021 Informace ke stavbě na pozemku parcelní číslo 620/1

PDF [89kB]
přílohy: 1

24.09.2020 Informace ve věci Vinařství Aurora PDF [23kB]
24.09.2020 Informace k veřejným zakázkám „Hustopeče-ul. Družstevní, chodníky“ a „Hustopeče – parkoviště 2020“
PDF [71kB]
14.09.2020 Informace o členech rady města PDF [384kB]
14.09.2020 Informace o usnesení z RM PDF [408kB]
19.06.2020 Informace o způsobu hodnocení projektů PDF [382kB]
17.06.2020 Informace o demoličních výměrech PDF [73kB]
01.06.2020 Informace o autoškolách s platnou registrací v ORP Hustopeče PDF [85kB]
Přílohy: 1
12.05.2020 Informace o stacionárních měřičích rychlosti PDF [324kB]
11.05.2020 Informace o provozu MHD v Hustopečích PDF [94kB]
27.04.2020 Informace o počtu zaměstnanců a odpracovaných hodinách 01-03/2020 PDF [118kB]
16.03.2020 Informace k závaznému stanovisku k pozemku PDF [171kB]
Přílohy: 1
10.03.2020 Informace týkající se ust. § 125b odst. 1 silničního zákona PDF [475kB]
27.02.2020 Informace k mediaci na OSPOD PDF [206kB]
20.02.2020 Informace k rychloměru RAMER10 T/15/018 PDF [409kB]
18.02.2020 Informace o sdělení podmínek umožňujících umístění revizní šachty kanalizace a vodovodní šachty PDF [217kB]
18.02.2020 Informace o investičních plánech 2020 PDF [95kB]
05.02.2020 Informace o počtu služebních psů u MěP Hustopeče PDF [393kB]
27.01.2020 Kontakty na jednotlivé uživatele honiteb PDF [98kB]
Přílohy: 1
01.11.2019 Informace o Nálezové databázi ochrany přírody PDF [221kB]
25.09.2019 Informace o aktivních správcích technické infrastruktury na území ORP Hustopeče PDF [290kB]
22.08.2019 Informace o  podání nabídek na veřejné zakázky PDF [234kB]
15.08.2019 Informace o stacionárních zdrojích znečištění ovzduší PDF [274kB]
25.07.2019 Kopie závazného stanoviska k záměru „Vinařství Aurora“ PDF [158kB]
Přílohy: 1
28.06.2019 Informace o plánované stavbě v Šakvicích za agendu územního plánování PDF [274kB]
26.06.2019 Informace o plánované stavbě v Šakvicích za agendu stavebního úřadu PDF [356kB]
26.06.2019 Informace o rozhodnutích ve věci přestupků provozovatele vozidla PDF [493kB]
05.06.2019 Smlouvy o dodávce el. energie a plynu PDF [210kB]
18.03.2019 Informace o dokumentu odeslaném z MěÚ Rosice PDF [495kB]
25.02.2019 Sběrný arch spisu PDF [495kB]
Přílohy: 1
13.02.2019 Informace o  referentech státní správy a samosprávy na odboru dopravy PDF [268kB]
13.02.2019 Informace o dopravních přestupcích a související informace PDF [482kB]
30.01.2019 Statistické údaje o dopravních přestupcích z roku 2016 PDF [494kB]
28.01.2019 Informace o průměrné lhůtě pro zahájení řízení o přestupcích PDF [533kB]
28.01.2019 Informace o vyvlastnění  za odbor životního prostředí PDF [341kB]
18.01.2019 Další informace o reklamním zařízení orlice Mattoni PDF [209kB]
17.01.2019 Informace k pracovníkům odboru dopravy, dopravním soutěžím a ke dni otevřených dveří v roce 2018 PDF [504kB]
17.01.2019 Informace o investičních plánech 2019 – 2022 PDF [257kB]
17.01.2019 Informace o vyvlastnění za stavební úřad PDF [286kB]
17.01.2019 Kupní smlouva na stacionární měření rychlosti PDF [218kB]
Přílohy: 1
17.01.2019 Informace o stacionárním měření rychlosti PDF [202kB]
Přílohy: 1
17.01.2019 Informace o smluvním ujednání na spisovou službu PDF [223kB]
Přílohy: 12
17.01.2019 Informace o spolupráci s moderátorem P.V. PDF [173kB]
17.01.2019 Zkrácení lhůt zahájení správního řízení PDF [500kB]
19.12.2018 Informace o pracovní činnosti referenta odboru dopravy PDF [633kB]
19.12.2018 Informace o ústním jednání na odboru dopravy PDF [544kB]
17.12.2018 Informace o SW spisová služba PDF [53kB]
04.12.2018 Informace o pracovní činnosti referenta odboru dopravy a interních předpisech PDF [515kB]
Přílohy: 12
04.12.2018 Informace o územním řízení PDF [199kB]
28.11.2018 Informace o záměru „Hustopeče – Křížový kopec – Inženýrské sítě“ PDF [296kB]
28.11.2018 Informace o náplni práce a plánování pracovních úkolů referenta PDF [487kB]
05.11.2018 Informace o nenárokové složce platu  a počtu správních rozhodnutí PDF [552kB]
22.10.2018

Provedené úkony stavebním úřadem pro záměr
„MOSS – MEGAHALL“

PDF [291kB]
11.10.2018 Výše platů a nenároková složka mzdy PDF [267kB]
08.10.2018 Počet zaměstnanců odbor dopravy, agenda přestupků. PDF [341kB]
04.10.2018 Informace k podaným spisům od OO PČR Hustopeče PDF [240kB]
01.08.2018 Informace ze spisu [PDF 392kB]
Přílohy: 12
09.07.2018 Informace o počtu odstraněných staveb dle § 129 stavebního zákona PDF [275kB]
21.06.2018 Informace o stanovení  dopravního značení PDF [174kB]
Přílohy: 1
06.06.2018 Informace o zpracovávání dat měření rychlosti PDF [334kB]
05.06.2018 Informace související s nařízením GDPR PDF [225kB]
11.05.2018 Informace z výstupu silničního radarového rychloměru PDF [258kB]
Přílohy: 12345
13.04.2018 Informace k  pozemku  p.č. 2140 v k.ú. Pouzdřany PDF [294kB]
29.03.2018 Návod k obsluze R 311 063X CZ PDF [233kB]
14.03.2018 Informace o využití pozemků PDF [312kB]
06.03.2018

Kopie územního rozhodnutí pro stavbu „Hustopeče – Křížový kopec- Inženýrské sítě“

PDF [477kB]
05.03.2018 Fotografie vozidla PDF [415kB]
Přílohy: 1
02.03.2018 Informace o GDPR PDF [305kB]
02.03.2018 Dekontaminační plocha Šakvice PDF [347kB]
28.02.2018 Informace související s měřením rychlosti a zpracovávání přestupků PDF [507kB]
07.02.2018 Statistická data ke stacionárním měřičům rychlosti PDF [233kB]
Přílohy: 1
17.01.2018 Investiční plány na rok 2018 PDF [257kB]
05.12.2017 Plašící zařízení ve vinohradech PDF [218kB]
05.12.2017 Informace o zpracování osobních údajů PDF [313kB]
22.11.2017 Informace o měřícím zařízení PDF [527kB]
Přílohy: 1234
13.11.2017 Projekt rekonstrukce CVČ PDF [506kB]
25.10.2017 Dokumenty a statistiky stacionárního měřícího zařízení PDF [472kB]
16.10.2017 Smlouvy o dodávce el. energie a plynu PDF [230kB]
Přílohy: 1234
16.10.2017 Přestupní terminál PDF [225kB]
Přílohy: 1
28.08.2017 Poskytnutí informací o platovém výměru PDF [289kB]
28.08.2017 Foto a místo překročení rychlosti PDF [495kB]
Přílohy: 1
28.08.2017 Kopie spisového materiálu PDF [516kB]
Přílohy: 1
17.08.2017 Poskytnutí informací o platu, odměnách a jiných majetkových výhodách a  plněních PDF [289kB]
14.08.2017 Reklamní zařízení – další informace II PDF [209kB]
11.08.2017 Vymáhání daňových nedoplatků PDF [87kB]
08.08.2017 Měření rychlosti – dokumentace PDF [613kB]
Přílohy: 12
07.08.2017 „Podněty a kontroly dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF [278kB]
31.07.2017 Probíhající řízení podle stavebního zákona PDF [546kB]
Přílohy: 1
18.07.2017 Informace o zpětném odběru a využití odpadů z obalů PDF [231kB]
22.05.2017 Seznam právnických osob  s majetkovou účastí města PDF [288kB]
18.05.2017 Reklamní zařízení – další informace PDF [291kB]
07.04.2017 Informace k zákazové značce  „Zákaz vstupu psů“ PDF [232 kB]
28.03.2017 Investiční plány 2017 PDF [257 kB]
08.03.2017 Stavební řízení – parcela p. č. 586/3 PDF [460 kB]
Přílohy: 123
01.03.2017 Hlasování RM k návrhům občanů „Územní studie – Hustopeče S2“ PDF [239 kB]
21.02.2017 Investiční plány města Hustopeče na rok 2017 PDF [272 kB]
26.01.2017 Počet vyřízených žádostí o trvalé/dočasné odnětí ze ZPF za rok 2014, 2015, 2016. PDF [418 kB]
10.01.2017 Investiční plány 2017 PDF [257 kB]
16.12.2016 Reklamní zařízení orlice Mattoni PDF [210 kB]
15.12.2016 Seznam bankovních účtů města Hustopeče, Darovací smlouva ze dne 04.11.2016 PDF [350 kB]
Přílohy: 1
15.12.2016 Stavební povolení na umístění solární elektrárny PDF [264 kB]
15.12.2016 Dodavatel na rozšíření veřejného osvětlení ulic PDF [256 kB]
15.12.2016 Facebookový profil prohustopece PDF [257 kB]
02.08.2016 Vyhrazené parkovací místo PDF [251 kB]
19.07.2016 Reklamní zařízení - doplnění informací PDF [219 kB]
01.06.2016 Kopie spisového materiálu od odboru dopravy PDF [417 kB]
Přílohy: 1
17.05.2016 Lovecké lístky PDF [261 kB]
22.04.2016 Silniční rychloměr PDF [331 kB] Přílohy: 12
20.04.2016 Doplnění přestupkového řízení PDF [506 kB]
20.04.2016 Přestupkové řízení PDF [495 kB]
20.04.2016 Projednání spisu PDF [351 kB]
20.04.2016 Vedení spisové služby PDF [349 kB]
20.04.2016 Reklamní zařízení PDF [228 kB]
18.04.2016 Kopie rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí k povolení výsadby japonských topolů PDF [199 kB] Přílohy: 1
18.04.2016 Výsledek šetření DOP PDF [28 kB] Přílohy: 1
05.04.2016 Radar PDF [315 kB]
24.03.2016 Uchovávání datových zpráv PDF [266 kB]
23.03.2016 Pěstování japonských topolů ve viniční trati PDF [257 kB]
10.03.2016 Kopie spisového materiálu PDF [232 kB]
09.03.2016 Exekuce PDF [344 kB]PDF [254 kB]
03.02.2016 Investiční plány 2016 PDF [258 kB]
03.02.2016 Investiční projekty 2016-2018 PDF [259 kB]
11.01.2016 Investiční plány 2016 PDF [262 kB]
21.12.2015 Kopie spisového materiálu PDF [483 kB] Přílohy: 12
09.12.2015 Spolupráce se společnostmi (viz příloha) PDF [297 kB]
24.11.2015 Kopie dokumentů ze správního spisu PDF [331 kB] Přílohy: 1
06.11.2015 Seznam členů rady města Hustopeče včetně jejich politické příslušnosti, od roku 2002 PDF [255 kB]
16.10.2015 Žádost o kopii spisového materiálu PDF [471 kB] Přílohy: 1
02.09.2015 Městská policie, parkování PDF [245 kB] Přílohy: 1, 1a, 4, 4a
23.07.2015 Informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 PDF [422 kB]
10.06.2015 Ohlášení stavebních úprav PDF [69 kB]
18.05.2015 Právní informační systém PDF [287 kB]
22.04.2015 Dodavatelé služeb (úklid, údržba, energie) PDF [644 kB]
22.04.2015 Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění vydaná od ledna 2012 Městem Hustopeče PDF [359 kB]
31.03.2015 Částka vynaložená na vybudování rozhledny PDF [254 kB]
25.03.2015 Investiční plány města pro rok 2015 PDF [365 kB]
27.02.2015 Černé stavby poblíž pobřežní linie vodního díla Nové Mlýny PDF [1.01 MB]
21.01.2015 Pořádání akce Hustopečské skákání 2015 PDF [260 kB] Přílohy: 12345
13.01.2015 Investiční plány města pro rok 2015 PDF [259 kB]
08.01.2015 Veřejné osvětlení na území města Hustopeče PDF [269 kB]
15.12.2014 Příspěvek v městských médiích PDF [220 kB]
06.11.2014 Kompletní rozpis všech prováděných prací a údržby na všech zařízeních a na všech místech OZ PDF [276 kB]
06.11.2014 Kompletní záznam o prováděném měření MP v OZ Hustopeče ze dne 11.3.2014 PDF [228 kB]
08.08.2014 Záznam o dopravním přestupku. PDF [212 kB]
07.08.2014 Počet provedených měření rychlosti. PDF [232 kB]
05.08.2014 Žádost o doručení kopie dokumentu. PDF [444 kB]
25.07.2014 Název a Ověřovací list kalibračního zařízení používaných ke kalibraci a ověření rychloměrů. PDF [382 kB]
10.07.2014 Seznam úseků, na kterých bylo povoleno měření rychlosti Městskou policií Hustopeče. PDF [234 kB]
26.03.2014 Účast měta Hustopeče v obchodních korporacích. PDF [225 kB]
18.03.2014 Odpady: smlouva, vyhláška, kalkulace. PDF [138 kB]
27.12.2013 Investiční plány 2014 PDF [301 kB]
19.12.2013 Rozpočet akce: Burčákové slavnosti 2013 PDF [120 kB]
31.10.2013 Poskytnutí základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu PDF [130 kB]
03.09.2013 Plochy pro vylepení volebních plakátů PDF [182 kB]
16.07.2013 Subjekty zajišťující služby v oblasti nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň PDF [434 kB]
20.05.2013 Poskytnutí osobních údajů PDF [428 kB]
22.04.2013 Stanice měření emisí PDF [335 kB]
15.04.2013 Kritéria přiznání osobního příplatku referentům OD III. PDF [474 kB]
02.04.2013 Kritéria přiznání osobního příplatku referentům OD II. PDF [347 kB]
22.03.2013 Kritéria přiznání osobního příplatku referentům OD I. PDF [445 kB]
18.02.2013 Motivace pracovníků odboru dopravy PDF [451 kB]
28.01.2013 Investiční plány 2013 PDF [272 kB]
03.01.2013 OSPOD 2012 PDF [612 kB]
06.12.2012 Název a příslušnost orgánu územní samosprávy PDF [205 kB]
21.11.2012 Památkové zóny PDF [204 kB]
12.11.2012 Informace k doméně hustopece.cz PDF [201 kB]
17.05.2012 Dodavatel energií PDF [197 kB]
16.01.2012 Investiční plány PDF [271 kB]
05.01.2012 Řešení bezbariérovosti PDF [200 kB]