Organizační struktura

Městský úřad Hustopeče
se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, PSČ 693 01
IČ: 00283193

starostka: PaedDr. Hana Potměšilová
místostarosta: Bořivoj Švásta
tajemník: MVDr. Pavel Michalica

Úřední hodiny:

Pondělí: 08:00-12:00, 12:30-17:00
Úterý: 08:00-12:00, 12:30-14:00
Středa: 08:00-12:00, 12:30-17:00
Čtvrtek: 08:00-12:00, 12:30-14:00

tel: 519 441 011 – podatelna Městského úřadu Hustopeče

e-mail:

podatelna@hustopece.cz
starostka@hustopece.cz
tajemnik@hustopece.cz

www stránky:

http://www.hustopece-city.cz/
http://www.hustopece.eu/

Odbory:

Odbor Kancelář Tajemníka
Vedoucí: Ing. Martina Strnadová
strnadova@hustopece.cz

Majetkoprávní odbor
Vedoucí: Ing. Miroslav Pipal
majetek@hustopece.cz

Odbor správních činností
Vedoucí: Bc. Miroslav Svoboda
spravni@hustopece.cz

Odbor přestupků a silničního hospodářství
Vedoucí: Mgr. Dana Prajková
prestupky@hustopece.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí: Ing. Vilém Vyhnálek
zivotni@hustopece.cz

Sociální odbor
Vedoucí:  PhDr. Tomáš Laz
socialni@hustopece.cz

Ekonomický odbor
Vedoucí: Ing. Jana Fabigová
ekonomicky@hustopece.cz

Odbor územního plánování
Vedoucí: Ing.arch. Filipová Lydie
uzemni@hustopece.cz

Odbor obecní živnostenský úřad
Vedoucí: Ing. Václav Novotný
zivnostensky@hustopece.cz

Stavební úřad
Vedoucí: Ing. Růžena Vondráčková
stavebni@hustopece.cz

Organizační složky:

Správa a údržba budov Města Hustopeče
Vedoucí: Ing. Veronika Košuličová
budovy@hustopece.cz

Městské muzeum a galerie
vedoucí Mgr. Soňa Nezhodová PhD.
muzeum@hustopece.cz

Marketing a kultura města Hustopeče
Vedoucí: Hrádková Jana, Ing.
hradkova@hustopece.cz

Městské služby Hustopeče
Vedoucí: Ivan Chrastina
chrastina@hustopece.cz


Příspěvkové organizace:

Základní škola Hustopeče, Komenského 2, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Centrum volného času Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem Hustopeče, Šafaříkova 22
zastoupené ředitelem Mgr. Petrem Fridrichem

Sportovní zařízení Města Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem Hustopeče, Brněnská 50
zastoupené ředitelem Alešem Proschkem

Orgány města:

Městská policie
se sídlem Hustopeče, Dobrovského 2
policie@hustopece.cz