Zpracování osobních údajů – Odbor územního plánování

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:


Název agendy – památková péče
Účel zpracování: agenda objektů zařazených v ústředním seznamu kulturních památek
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: vlastníci
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 20 let, po dobu evidence objektu v ústředním seznamu kulturních památek
Informační systém: není využitý

 


Název agendy – územní plánování
Účel zpracování: agenda žádostí, připomínek a námitek k územnímu plánování
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: vlastníci pozemků, občané města
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hustopeče
Doba uchování: 20 let, po dobu platnosti územně plánovací dokumentace
Informační systém: není využitý