Zpracování osobních údajů – Obecní živnostenský úřad

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:


Název agendy – Evidence podnikatelů dle zákona č. 455/1991 Sb.
Účel zpracování: vydávání živnostenských oprávnění a vedení rejstříku podnikatelů
Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: podnikající fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: živnostenské úřady a dotčené úřady dle zákona č. 455/1991 Sb.
Doba uchování: neurčena
Informační systém: Evidence podnikatelů Min. Průmyslu a obchodu

 

Název agendy – Evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 85/2004 Sb.
Účel zpracování: vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům
Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: podnikající fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče + dotčené úřady dle zákona č. 85/2004 Sb.
Doba uchování: neurčena
Informační systém: Evidence zemědělských podnikatelů Min. zemědělství