Zpracování osobních údajů – Sociální odbor

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:


Název agendy – Sociální práce
Účel zpracování: pro potřeby poskytnutí informací na nárok na sociální dávky, vedení spisové dokumentace dané agendy
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: klienti
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, SocO
Doba uchování: 15 let
Informační systém: OKsystem, Ginis USU (Gordic)


Název agendy – Orgán sociálně právní ochrany dětí

Účel zpracování: pro účely sociálně-právní ochrany dětí
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zákonní zástupci, soudy, PČR, jiné státní orgány
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, SocO – OSPOD
Doba uchování: 15 let
Informační systém: Ginis USU (Gordic)

Název agendy – Péče o společensky nepřizpůsobivé občany
Účel zpracování: pro potřeby poskytnutí sociální dávky
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, SocO
Doba uchování: 5 – 15 let
Informační systém: OKsystem, Ginis USU (Gordic)


Název agendy – Pečovatelská služba

Účel zpracování: pro potřeby poskytnutí sociální služby
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče, SocO
Doba uchování: 5 – 15 let
Informační systém: Pečovatelský služba (Zajíc), Ginis USU (Gordic)