Zpracování osobních údajů – Stavební úřad

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:


Název agendy – Stavební úřad
Účel zpracování: agenda stavebního úřadu
Kategorie osobních údajů: adresní jméno, příjmení, datum narození, parcelní čísla
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání rozhodnutí, stav. povolení, souhlasů, stanovisek a vyjádření
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče
Doba uchování: 20 let, po dobu trvání stavby
Informační systém: Ginis STU (Gordic)