Navýší se rozpočet na pohřebnictví. Rozhodli radní

20. 7. 2016 · 2 minuty čtení
Téma Z města

 Radní na své 44. schůzi v úterý 19. července 2016 jednali o oficiálním názvu polikliniky, vybírali zhotovitele investičních akcí, které jsou v plánu na podzim, jednali o dalších úpravách na hřbitově i o koupi dvou obrazů.

Poliklinika je oficiální název zdravotnického zařízení

Radní vybírali oficiální název hustopečské poliklinice. Nemocnici převzal v červenci 2015 Jihomoravský kraj. Budova polikliniky však zůstala městu. „Dříve byl název spojený s nemocnicí, po rozdělení zařízení nebyl jednotný, nyní jsme jej ustálili jednoduše na Poliklinice,“ vysvětlila starostka města Hana Potměšilová.

Jsou známi vítězové výběrových řízení

Na podzim je v Hustopečích v plánu několik investičních akcí. Radní na své 44. schůzi vybírali jejich zhotovitele.

Už je tak jasné, která společnost bude budovat bezbariérový chodník směrem k finančnímu úřadu, chodníky a komunikaci v ulici Nerudova, kdo bude zřizovat nápojná místa a kabelové rozvody na Dukelském náměstí i kdo bude zpracovatelem projektové dokumentace na rekonstrukci kina.

Město koupí dva Obšilovy obrazy

Radní se rozhodli koupit dva obrazy hustopečského rodáka Jana Obšila s tematikou jižní Moravy celkem za 35 tisíc korun. Díla město koupí od soukromých vlastníků.

Kvůli chodníkům a vodovodu se navýší rozpočet na pohřebnictví

Navýší se rozpočet na pohřebnictví. V minulých měsících totiž radní rozhodli o vydláždění stezky k hrobu rodičů Tomáše Garrigua Masaryka, nakonec se z vlastních starších žulových kostek vyskládaly i další cesty mezi hroby spojující páteřní chodníky na levé straně hřbitova z pohledu od vstupní brány. Vypotřebovaly se již všechny použité dlažební kostky, a pokud se má v budování cest mezi hroby pokračovat, je potřeba další dokoupit.

„Měli jsme na výběr buď s dlážděním cest na hřbitově skončit, nebo upustit od plánů na zbudování vodovodu v urnovém háji, nebo navýšit rozpočet na pohřebnictví. Rozhodli jsme se pro poslední možnost. Dokoupíme 120 tun žulových kostek a vydláždíme i pravou stranu hřbitova, budou tak hotové všechny cesty v katolické části,“ informovala starostka.

Hřbitov čekají i další úpravy spojené s vybudováním obvodové stěny a dopracováním projektu, který má řešit komplexně celý areál včetně jeho rozšíření.

K zemi půjdou stromy v havarijním stavu

Rada města schválila pokácení 23 kusů suchých stromů v krizovém stavu. K zemi půjdou smrky, modříny, habr, břízy a jilmy hlavně v lokalitě Křížový vrch a v parku v ulici Sv. Čecha, ale také v Brněnské ulici, u autobusového nádraží nebo na hřbitově.

-jal- 

odebírejte přes RSS