Menu Hledat

Rekonstrukce společenského domu začne venkovním amfiteátrem

16. 9. 2022 · 3 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video
Téma Z města

Už několik let se vedení města aktivně zabývá možnostmi rekonstrukce společenského domu. Projektovou dokumentaci město obdrželo začátkem letošního roku a kvůli vysokým nákladům bude nutné celý projekt rozdělit do několika etap tak, aby město mohlo investovat i do dalších potřebných projektů, např. výstavby jídelny v ZŠ Nádražní nebo kuchyně ZŠ Komenského.


Před více než pěti lety dala tehdejší rada města podnět k vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala možnostmi rekonstrukce společenského domu. Po dlouhém procesu připomínkování, ve kterém se k architektonickému projektu vyjadřovaly nejen dotčené komise města a spolky, ale v rámci veřejného slyšení i široká veřejnost, se veškeré technicky možné připomínky zapracovaly do společné studie. „Myslím si, že nakonec došlo ke společné shodě všech kteří přišli s nějakým nápadem, takže jsme měli hotový plán toho, jak by celé dílo mohlo vypadat. Zbývalo už jen zadat projektování na základě této studie,“ vzpomíná místostarosta Bořivoj Švásta.


V listopadu 2019 byla podepsána smlouva o dílo s pražskou projekční kanceláří, která hotovou projektovou dokumentaci odevzdala začátkem letošního roku. „Stavební povolení bylo vydáno také začátkem letošního roku. Z projektové dokumentace nám však vyšla celková částka všech prací na asi 120 milionů korun, což není v možnostech města. A protože není k dispozici ani žádný dotační titul, rozhodli jsme se celý projekt rozdělit do několika částí tak, aby bylo hotové alespoň něco, ideálně to nejdůležitější,“ popisuje místostarosta.

Čtěte také:

 

První etapou v dlouhém procesu rekonstrukčních prací tak bude vybudování zbrusu nového venkovního areálu za společenským domem, který bude sloužit nejen jako zázemí pro krojované hody, ale také jako přírodní amfiteátr pro pořádání koncertů, divadel či neformálních setkávání mládeže a rodin s dětmi. Nebude chybět pódium, zpevněná plocha určená k tanci i zelené plochy pro pořádání pikniků či jiných letních aktivit. Potřebné pozemky město v průběhu posledních let již směnilo a se stavbou se může začít. „Zadali jsme vyčlenění části rozpočtu, který se týká pouze toho amfiteátru a přilehlých ploch. Projektová dokumentace počítá s 20 miliony korun, ale musíme náklady přepočítat, protože dnešní ceny jsou bohužel někde jinde. Zatím odhadujeme, že bychom se mohli vejít do 30 milionů korun a bude-li v rozpočtu města dostatek financí, můžeme už v říjnu začít soutěžit zhotovitele,“ říká investiční technik města Radek Krušina. K jeho slovům místostarosta Švásta dodává, že „ rozpočet města je v dobré kondici a prostředky jsou, ale bohužel se nacházíme ve velmi nejisté době, kdy je třeba myslet i na rostoucí ceny energií pro další rok.“

Další fáze rekonstrukce společenského domu se budou odvíjet od aktuálních možností a priorit města. Projektová dokumentace počítá s kompletní rekonstrukcí a modernizací jak hlavního sálu, tak veškerého zázemí, prostor M-klubu i přilehlé hospody. To vše při zachování historického odkazu budovy. Zásadní je obnova původních detailů z přelomu devatenáctého a dvacátého století v části uliční fasády. Stejně tak zůstane i rozdělení na hostinec či restauraci a společenský dům. „Na další fáze rekonstrukce budeme muset hodně pátrat po dotačních titulech protože takové náklady město samo neutáhne, jsou důležitější věci, kterými je třeba se zabývat,“ uzavírá místostarosta. -nov-

 

odebírejte přes RSS
česky english deutsch