Menu Hledat

Radní jednali o investicích

18. 1. 2023 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní zasedli posedmé k jednacímu stolu. Mezi důležité body schůze patřily stěžejní investiční akce roku 2023, kterými jsou amfiteátr a přístavba výdejny obědů pro ZŠ Nádražní.

Radní vyhlásili výběrová řízení na zhotovitele dvou stavebních projektů, a to amfiteátru pod společenským domem a jídelny s výdejnou obědů u ZŠ Nádražní. Obě akce řadí vedení města mezi své priority v roce 2023.

„Rekonstrukcí společenského domu se zabýváme již více než pět let. Po získání projektové dokumentace jsme se shodli na rozdělení modernizace a výstavby do více etap. Jako první dostal zelenou venkovní amfiteátr,“ vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta. 
Městská kasa má na projekt vyčleněných 20 milionů korun, o dalších 10 milionech rozhodnou zastupitelé na svém únorovém zasedání. „Smlouvu s vítězným uchazečem, který vzejde z výběrového řízení, podepíšeme za předpokladu, že bude vysoutěžená cena krytá rozpočtem,“ doplnil Švásta.

Na startovní čáře stojí rovněž přístavba jídelny u ŽŠ Nádražní. „Kompletní dokumentace je hotová již déle a projekt má za sebou několik neúspěšných žádostí o dotace, které samotnou výstavbu odkládaly. Rozhodli jsme se tedy peníze hledat v rozpočtu města, který na investici vyhradil 13,5 milionů korun,“ doplnila starostka, Hana Potměšilová. Stavební dělníci vybrané firmy by měli nastoupit již v březnu letošního roku.

I letos plánuje vedení města využít podporu z dotačního titulu Efekt, která částečně zaplatí pořízení moderních LED svítidel. Zadali zpracování podkladů nezbytných pro podání žádosti. „Dotace uhradí 80 % výdajů, a to až do výše 5 milionů korun. V loňském roce se povedlo vyměnit za úspornější více než 400 lamp a hodláme pokračovat i nadále. „Hlavním přínosem je snížení ročních nákladů na provoz a servis veřejného osvětlení, nicméně LED svítidla se vyznačují rovněž lepší svítivostí, zvyšují bezpečnost na komunikacích a eliminují rušivé světlo do okolních budov,“ vyjmenovala výhody nového osvětlení Potměšilová.

Několik městských bytů má nové nájemníky. „Přidělili jsme tři byty v domě v Žižkově ulici, který slouží lidem v těžké životní situaci, a jeden startovací byt v ulici Sv. Čecha,“ uvedl Švásta. Pronájmy jsou uzavírány na jeden rok, a přestože je možné prodloužení, mají především pomoct překlenout lidem krizovou situaci.

Studenti místního gymnázia se postaví na divadelní prkna. V multifunkčním sále kina odehrají 3. března představení, jehož kompletní výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na podporu potravinové banky v Hustopečích. Díky dobročinnému účelu jim radní schválili výpůjčku prostor zdarma.

Město Hustopeče se zapojí do kampaně Vlajka pro Tibet. Dne 10. března vyvěsí tibetskou vlajku před budovu radnice

-hrad-

odebírejte přes RSS
česky english deutsch