Od 1. června odevzdáte odpad na sběrný dvůr pouze se speciální kartou

21. 3. 2024 · 2 minuty čtení · 6 fotografí
Téma Z města
V Hustopečích se potýkáme s velkým množstvím směsného komunálního a objemného odpadu. Díky tomu rostou náklady na odpadové hospodářství, na které jsme z rozpočtu města v roce 2023 dopláceli 1 200 000 Kč. Přitom by tyto finanční prostředky bylo možné investovat jinde a účelněji. Abychom zabránili dalšímu zvyšování poplatků za odpad, postupně zavedeme změny, které nám pomohou náklady snížit. Jako první přichází na řadu evidence odpadů na sběrném dvoře. 

Proč jsou odpady tak drahé? 

Díky vysoké produkci směsného a objemného odpadu obyvatel města jsme překročili zákonem dané limity. Ty stanovuje zákon o odpadech, který reaguje na negativní dopad skládkování a každoročně navyšuje poplatky za ukládání směsného a objemného odpadu na skládku.   V minulém roce každý občan našeho města vyprodukoval v průměru 224 kg směsného a objemného odpadu. Limit pro rok 2023 stanovený zákonem je 180 kg/občan/rok. Za každou tunu směsného a objemného odpadu uloženého na skládce, která byla do limitu, jsme zaplatili 500 Kč. Každá tuna nad rámec nás stála 1 000 Kč. V dalších letech budou limity klesat (až na 120 kg/občan/rok) a poplatky za jejich překročení naopak růst (až na 1 850 Kč/t). 

Proč zavádíme evidenci odpadů? 

Na překročení skládkovacích limitů se z velké míry podílí objemný odpad (74 kg/občan/rok). Jednou z příčin může být to, že na sběrný dvůr města Hustopeče odpad odevzdávají i podnikatelé a občané z jiných obcí. Za příjem a likvidaci odpadu ze sběrného dvora však doplácíme z rozpočtu města Hustopeče. Zavedení evidence na sběrném dvoře nám přinese přehled o tom, kdo je zde odevzdává. Kvůli tomu také měníme podmínky ukládání odpadu na sběrný dvůr. Od června ho sem odevzdáte jen s odpadovou kartou. 

Jak bude odevzdávání odpadu fungovat a co vám to přinese? 

Každý byt i rodinný dům dostane svou odpadovou kartu, která bude přenosná pouze v rámci domácnosti. Při odevzdávání odpadu kartu předložíte obsluze. Ta ji načte do evidenčního systému a přiřadí druh i množství odpadu k vaší domácnosti. Díky tomu budeme mít přehled o všech odpadech na sběrném dvoře a zajistíme, že odpad na sběrný dvůr odevzdávají jen naši občané. Odevzdávání odpadu je pro vás nadále zdarma. Evidenční systém také urychlí provoz sběrného dvora a usnadní nám administrativu. Změna proto bude přínosem pro vás i pro město.

Jak získat odpadovou kartu? 

Od dubna budeme vydávat odpadové karty na pokladnách městského úřadu. Přijďte si pro ni v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00–12:00 a 12:30–17:00, úterý a čtvrtek 8:00–12:00 a 12:30–14:00). Karta se vydá občanům s trvalým pobytem v Hustopečích nebo vlastníkům nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen; pro vydání karty je nutno se prokázat OP.   

Kam odevzdat odpad, když v Hustopečích podnikáte?

Směsný nebo objemný komunální odpad můžete řešit přímo se svozovou společností nebo odvážet rovnou na skládku nebo jiné zařízení Hantály a. s. Velké Pavlovice. Další druhy odpadů můžete předávat také do výkupen (Kovokom Šrot, s. r.o., Hamburger Recycling CZ, s. r. o.). Stavební a demoliční odpady můžete odevzdat v areálu bývalého zemědělského družstva u společnosti MOHALLS, a. s. 

Děkujeme za pochopení

Starostka PaedDr. Hana Potměšilová a Odbor životního prostředí Hustopeče

odebírejte přes RSS