Baterková mánie ovládla Hustopeče, přidejte se taky!

11. 6. 2019 · 1 minuta čtení · 4 fotografie
Téma Z města

 

 

Už dva měsíce se na městském úřadě sbírají baterie pro Garika Válka a naplnilo se už 12 plných krabic!

Zapojili jsme se do soutěže úřadů s rozšířenou působností ve sběru baterií Baterkománie v Jihomoravském kraji 2019.
Cílem soutěže je motivace úředníků, ale hlavně veřejnosti, ke sběru baterií. Většina baterií totiž stále končí v koších s komunálním odpadem, i když jsou nebezpečné pro životní prostředí. Když je ale vytřídíte, lze využít získané druhotné suroviny, zejména kovy (ocel, zinek, mangan, nikl, měď, olovo, kadmium, kobalt a stříbro). Pro nás je další velkou motivací možnost zajistit finanční podporu šestiletému Garikovi Válkovi, který trpí od narození dětskou mozkovou obrnou“, vysvětlil Ondřej Němeček z odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče. „Za první místo je možné od organizátora soutěže, společnosti Ecobat, získat 50.000 Kč, finanční odměnu získá ještě druhý a třetí v pořadí. V našem případě by peníze putovaly Garikovi, a to konkrétně na rehabilitaci ve speciálním obleku, kterou zdravotní pojišťovna hradí omezeně“, doplnil Pavel Furch ze sociálního odboru.

Sběr baterií potrvá až do konce října. V Jihomoravském kraji se do soutěže zapojilo 18 měst. Pomozte nám zvítězit a podpořit malého Garika. Spolupracující sběrná místa najdete nejen na obou budovách radnice v Hustopečích, ale protože první výzva vyvolala širokou odezvu u veřejnosti, baterie můžete odevzdávat v MŠ Na Sídlišti, v Kině, Gymnáziu TGM, ZŠ Komenského i ZŠ Nádražní.
Sbíráme jakékoliv použité přenosné baterie (tužkové, mikrotužkové, „buřty“ apod.) a spotřebitelské akumulátory (z notebooků, mobilů apod.). Děkujeme Vám za pomoc!

Protože je Garik z Velkých Pavlovic, velmi intenzivně se do akce zapojily organizace ve Velkých Pavlovicích (radnice, Ekocentrum Trkmanka, sběrný dvůr, ZŠ a gymnázium).

 

Více informací o malém bojovníkovi s nemocí získáte ve FB skupině Jedna dvě, Garik jde:  https://www.facebook.com/groups/100422177072601/

-kam-

 

odebírejte přes RSS