Bytový dům s podporovanými byty, Žižkova I

Bytový dům s podporovanými byty, Žižkova I. ,
dům č. p. 1475, ulice Žižkova č. org. 22b, 693 01 Hustopeče

Nájemní byty jsou určeny pro osoby starší 65 let nebo pro osoby s přiznaným příspěvkem na péči dle §7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Každý žadatel doloží potvrzení o výši příjmů a čestné prohlášení o tom, že nevlastní žádnou nemovitost.

Žádost o nájem bytu je možné podat:

- v kanceláři Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče, v pracovní dny od 08:00 do 14:00 (osobně, poštou)
- osobně v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, nebo poštou na tutéž adresu nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky z34bt3y).

Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 v Hustopečích, i na webových stránkách města Hustopeče.

Žádosti se přijímají do 31.08.2020.

Nájemní smlouvy je možné uzavírat od 01.10.2020.
Výše nájmu je stanovena na 60,- Kč/ m2.
Přibližná velikost bytů: 1+kk = 36 m2, byt 2+kk = 48 m2.