Menu Hledat

Pečovatelská služba Hustopeče

Od 01.01.2023 došlo k rozdělení činností OS Penzion a pečovatelská služba Hustopeče. Vznikly dvě samostatné organizační složky:

1) Organizační složka Pečovatelská služba Hustopeče
vedoucí: Mgr. Monika Trčková, DiS.
tel. 702 207 313
E-mail: trckova@hustopece.cz

2) Organizační složka Penzion Hustopeče
vedoucí: Bc. Josef Horák
tel. 702 219 071
E-mail: horak@hustopece.cz

a) Dům-Penzion pro důchodce, Žižkova 960/1, Hustopeče
   • Prádelna, Žižkova 960/1, Hustopeče, tel. 737 236 939
   • V objektu jsou soukromými subjekty zajištěny tyto služby:
     - kadeřnictví: Fialová Božena, tel.: 776 005 206
     - manikúra, pedikúra: Maděrová Jana, tel.: 607 861 765
     - výživový poradce: Furch Pavel, DiS., tel.: 728 701 551
b) Bytový dům s podporovanými byty, Žižkova 22b, Hustopeče
c) Senior doprava
___________________________________

Z činností OS Penzion a pečovatelská služba Hustopeče se odloučily veškeré činnosti, které s pečovatelskou službou nesouvisí. Nově vznikla OS Penzion Hustopeče, vedoucím byl určen pan Bc. Josef Horák.

Provoz pečovatelské služby pokračuje beze změn. Pro uživatele i pro zájemce o službu jsou k dispozici:

Vedoucí, sociální pracovnice: Mgr. Monika Trčková, DiS.
Sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí: Bc. Veronika Smrčková
Pracovníci sociální péče (tzv. pečovatelky)

K dispozici jsme pro Vás všechny pracovní dny od 08:00 do 14:00 (žádost o službu, změna péče, konzultace, sociální poradenství). V odůvodněných případech je možné se domluvit i na jiném čase, než je vyhrazen.

Pro klienty s platnou smlouvou o poskytování sociální služby jsou pečovatelky k dispozici dle individuálního plánu péče všechny dny včetně víkendů a svátků od 06:00 do 20:00. ___________________________________

Terénní pečovatelská služba

česky english deutsch