Bez čárového kódu už to brzy nepůjde

17. 1. 2017 · 1 minuta čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Už rok platí, že vylepení čárového kódu na popelnici je podmínkou odvozu tuhého komunálního odpadu nebo bioodpadů. Přesto bylo zjištěno, že ještě několik desítek nádob ve městě kód nemá. Efektivní systém svozu komunálních odpadů se bez základní evidence obejde jen těžko; umožňuje totiž vyloučit ty nádoby, které tam nepatří a kdy dochází k zneužívání systému svozu.

Pokud tedy na vlastní popelnici v domácnosti kód ještě nemáte, je právě nejvyšší čas si samolepku s kódem pořídit a vylepit. Na jaře budou na neoznačené nádoby vylepovány upozornění přímo svozovou společností, následně tyto nádoby nebudou vyváženy.

Čárový kód můžete snadno získat na pokladnách MěÚ Hustopeče anebo Vám jej doručíme domů. Objednávku zašlete na adresu úřadu nebo e-mailem na chalupkova@hustopece.cz. Objednávka musí obsahovat jméno společného plátce (objednatele), adresu umístění popelnice, velikost a množství popelnic na směsný komunální odpad, množství nádob na bioodpad, počet poplatníků v domácnosti a volitelně telefonní kontakt pro případ nejasností. Uveďte adresu pro doručení, pokud je odlišná od místa umístění popelnice.

Je důležité, aby čárový kód byl na nádobu vylepen na očištěné a suché místo, aby byla zajištěna jeho trvanlivost (až 10 let) a aby se snadno a rychle pracovníkům svozové společnosti odečítal. I zdánlivě poškozený kód (poškrábaný, neúplný, vybledlý) není třeba vyměňovat do doby, než k tomu budete vyzváni pracovníky svozové společnosti nebo úřadu. V případě ztráty nebo úplného zničení kódu nebo popelnice se pro nový obraťte na pokladny MěÚ Hustopeče. Děkujeme za spolupráci.

Ondřej Němeček, pracovník Odboru životního prostředí 

Vzor obsahu objednávky uvádíme:


odebírejte přes RSS