Ceník inzerce a dalších služeb

Inzerovat u nás můžete v měsíčníku Hustopečské listy, na textové smyčce kabelové televize nebo v Hustopečském magazínu. 

Inzerci přijímá: Jana Tupá, tupa@hustopece.cz , tel.: 530 351 412, mob.: 775 095 523

V ceníku najdete i další služby, mezi které patří zejména pronájmy prostor, prodej suvenýrů, propagačních materiálů či vína.

Ceník služeb města