Činnost

Ing. Jana Hrádková
vedoucí organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče
hradkova@hustopece.cz
tel.: 519 441 014, 728 508 111
kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
Právní statut: Organizační složka města
Zřizovatel: Město HustopečeOrganizační složka Marketing a kultura města Hustopeče sdružuje:
 • Periodický tisk „Hustopečské listy“ (dále jen HL)
 • Info kanál města Hustopeče – vysílání kabelové televize v katastru města (dále jen Htv)
 • E-listy na www.hustopece.cz.
 • zajišťuje propagaci města a přípravu propagačních tiskových i elektronických materiálů
 • naplňuje funkce informačního střediska, poskytuje turistické a všeobecné informace o městu Hustopeče, včetně návrhu, poskytování a prodej propagačních materiálů a prodeje drobných upomínkových předmětů.
 • poskytuje služby pro turisty i návštěvníky města včetně průvodcovství
 • zajišťuje provoz TIC
 • aktivně oslovuje cílové skupiny s pozvánkami na akce
 • zajišťuje roznos a vylepení plakátů
 • zajišťuje elektronické a papírové rozesílání pozvánek a potvrzení účasti na akci
 • zprostředkovává služby
 • zajišťuje předprodej vstupenek v elektronické a papírové podobě
 • přijímá inzerce
 • zajišťuje pronájem kostýmů
 • předkládá marketingovou strategii města
 • připravuje seznam akcí města
 • zajišťuje obsahovou náplň akce a přípravu rozpočtů akcí
 • zpracovává kulturní kalendář. Akce týkající se prostor Domu U Synků předkládá neprodleně na vědomí organizační složce Městské muzeum a galerie.
 • poskytuje služby zabezpečující kulturně výchovný a společenský rozvoj občanů města
 • zabezpečuje kulturní a společenskou činnost pro občany města a Město Hustopeče včetně pořádání divadelních, filmových, audiovizuálních představení, koncertů, hudebních a tanečních vystoupení, výstav výtvarných děl a prací lidové tvořivosti, festivalů a přehlídek, v oblasti kultury, sportu a vinařství
 • zajišťuje pořadatelskou činnost
 • zajišťuje výběr stanoveného vstupného na místě
 • zajišťuje nákup vína na akce
 • provozuje ochotnický divadelní soubor FOOR Hustopeče
 • organizuje jednodenní nebo vícedenní zájezdy či pobyty a organizuje různé formy vzdělávání (kurzy, besedy, přednášky, školení)
 • pořádá a zabezpečuje lidové trhy na náměstí, kromě správy Tržiště na Dukelském nám.
 • zabezpečuje provoz kin, včetně úklidu, správy a údržby víceúčelového multifunkčního centra, na adrese Hustopeče, Dukelské nám. 42/15
 • zajišťuje promítání filmů
 • zajišťuje a zpracovává aktuální informace (příspěvky) o dění ve městě Hustopeče,
 • informace předává občanům prostřednictvím informačních médií,
 • vydává neperiodické tiskoviny a periodický tisk jako vydavatel nebo pro vydavatele město Hustopeče a organizace jím zřízené a pro jiné subjekty jako vydavatele a zajišťuje tisk propagačního materiálu
 • zajišťuje využití Společenského domu na adrese Hustopeče, Herbenova 423/4, včetně úklidu, správy a údržby.