Menu Hledat

Činnost

 Správa a údržba budov zabezpečuje:

Organizační složka zajišťuje správu a údržbu movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Města Hustopeče a další organizačně technické činnosti:

Správa budov:

objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 77/22
ubytovnu Mostař Hustopeče, Kpt. Jaroše 1
Dům U Synků, Hustopeče, Dukelské nám. 94/23
Dům Penzion pro důchodce, Hustopeče, Žižkova 1
Společenský dům, Hustopeče, Herbenova 423/4
objekt kina, Hustopeče Dukelské nám. 42/15
turistická ubytovna, Těchonín-Celné 99
amfiteátr na Křížovém kopci
objekt smuteční obřadní síně č.p. 1176, ul. Havlíčkova 23, Hustopeče
objekt městské polikliniky, Hybešova 5, Hustopeče

Údržba budov a movitého majetku:

objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 77/22
ubytovnu Mostař Hustopeče, Kpt. Jaroše 1
Dům U Synků, Hustopeče, Dukelské nám. 94/23
Dům Penzion pro důchodce, Hustopeče, Žižkova 1
Společenský dům, Hustopeče, Herbenova 423/4
objekt kina, Hustopeče Dukelské nám. 42/15
Mateřské školy, Na Sídlišti 961/5, Hustopeče
Mateřské školy, Školní 887/25, Hustopeče
Byty v majetku města
objekt smuteční obřadní síně, Havlíčkova 23, Hustopeče
objekt polikliniky, Hybešova 5, Hustopeče

Další činnosti:

údržba kult. Památek - Sloup Nejsvětější Trojice a Kašna na Dukelském náměstí
Správa a údržba služebních motorových vozidel dle účetní evidence
zajišťování revizí pro veškerý movitý a nemovitý majetek města ve správě OS
dovoz a vydávání obědů zaměstnancům Města Hustopeče
zajištění provozu informační služby MěÚ v objektu Dukelské nám. 2 a 22
evidence pošty včetně donášky pošty a expedici pošty
organizace zabezpečení spravovaných budov
zajištění správy tržiště na Dukelském náměstí
organizačně-technické práce při akcích města


česky english deutsch