Činnost

Vymezení předmětu činnosti organizační složky:

Správa budov:

 • objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
 • objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 77/22
 • ubytovnu Mostař Hustopeče, Kpt. Jaroše 1
 • Dům U Synků, Hustopeče, Dukelské nám. 94/23
 • Dům - Penzion pro Důchodce, Hustopeče , Žižkova 960/1
 • turistická ubytovna 561 66 Těchonín - Celné 99
 • amfiteátr na Křížovém kopci
 • objekt smuteční obřadní síně č.p. 1176 na pozemku p.č. 506/6 na ul. Havlíčkova 23 v Hustopečích
 • objekt polikliniky -  objekt občanské vybavenosti bez č.p./bez č. ev. na pozemku parc. č. 1074/2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Hybešova č. 5 v Hustopečích
 • dům č. p. 61 - jiná stavba na pozemku parc. č. 49 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dobrovského 2 v Hustopečích
 • dům č. p. 98/27 na Dukelském náměstí, Hustopeče

Údržba budov a movitého majetku:

 • objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
 • objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 77/22
 • ubytovnu Mostař Hustopeče, Kpt. Jaroše 1
 • Dům U Synků, Hustopeče, Dukelské nám. 94/23
 • Dům - Penzion pro Důchodce, Hustopeče , Žižkova 960/1
 • byty v majetku města Hustopeče 
 • objekt smuteční obřadní síně č.p. 1176 na pozemku p.č. 506/6 na ul. Havlíčkova 23 v Hustopečích
 • objekt polikliniky na ul. Hybešova 5 v Hustopečích
 • turistická ubytovna  561 66 Těchonín - Celné 99 - dodavatelsky
 • dům č. p. 61 - jiná stavba na pozemku parc. č. 49 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dobrovského 2 v Hustopečích
 • dům č. p. 98/27 na Dukelském náměstí, Hustopeče

Úklid budov:

 • objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
 • objekt Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 77/22
 • ubytovnu Mostař Hustopeče, Kpt. Jaroše 1
 • Dům U Synků, Hustopeče, Dukelské nám. 94/23
 • objekt smuteční obřadní síně č.p. 1176 na pozemku p.č. 506/6 na ul. Havlíčkova 23 v Hustopečích
 • objekt Polikliniky na ul. Hybešova 5 v Hustopečích
 • dům č. p. 61 - jiná stavba na pozemku parc. č. 49 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dobrovského 2 v Hustopečích
 • dům č. p. 98/27 na Dukelském náměstí, Hustopeče