Členové STP v pátek 15. listopadu opět zaplnili sál společenského domu

18. 11. 2019 · 1 minuta čtení · 7 fotografí
Téma Kultura
V nevlídné listopadové páteční odpoledne se členové místní organizace Svazu tělesně postižených sešli ve společenském domě na své schůzi. Sál byl zaplněn snad do posledního místečka.
Nejdříve vystoupily děti z MŠ U Rybiček se svým milým vtipným pásmem. Vystoupení dětí vždy vyvolá úsměv na tváři. Poté promluvila starostka města Hustopeče Hana Potměšilová. Informovala o dění ve městě, investičních akcích – stavbě cyklostezky, dokončení Centra volného času Pavučina, budování nových parkovacích míst nebo nákupu domu po paní Nohelové. Představila i plány do budoucna, rozšíření ČOV a další. Vyzvala ke spolupráci se skupinou Vážka, která navštěvuje dlouhodobě nemocné v nemocnici, dále pak k účasti na akci Čteme dětem.
Ladislav Kachyňa, starosta Horních Bojanovic, pozdravil přítomné a také seznámil s akcemi, které se v jejich obci konají. Starovický starosta Antonín Kadlec zmínil cyklostezku, kterou spolu s Hustopečemi budují. Vyslovil uznání a poděkování výboru organizace za práci, kterou koná pro své členy. O novinkách na Sociálním odboru hovořila paní Antonie Koblihová. Pracovnice společnosti Girasole představily činnost Hospice svatého Rocha. Hospicová péče zahrnuje práci lékaře, sester, psychologa i kněze. Nemocný může zůstat doma ve svém prostředí, pracovníci dle potřeby přijíždějí za ním. Policejní mluvčí Kamila Haraštová znovu důrazně upozornila na různé taktiky tzv. šmejdů, kteří se snaží okrást důvěřivé seniory. Přinesla jako dárek tašky, o které byl velký zájem.
Následovala zpráva o činnosti organizace a velmi očekávané kolo štěstí. Bylo hodně dárků, dostalo se snad na každého. Schůzi ukončila předsedkyně poděkováním za práci výboru i důvěrníků. Všem popřála krásné vánoční svátky prožité v kruhu rodiny a přátel, v novém roce hlavně hodně zdraví a pohody.

Bohumila Defeldová,
předsedkyně místní organizace Hustopeče Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. 

odebírejte přes RSS