Členové svazu tělesně postižených naplnili společenský dům do posledního místa

14. 11. 2018 · 1 minuta čtení · 16 fotografí · 1 video
Téma Z města

V pátek 9. listopadu se konala členská schůze organizace Svazu tělesně postižených a sál společenského domu byl zaplněn snad do posledního místečka. Tentokrát se zúčastnilo 228 členů a šest hostů. Schůze se konala dle schváleného programu. Po zahájení vystoupily děti z MŠ U Rybiček v krojích s krátkým a milým pásmem, ve kterém recitovaly, zpívaly a tančily. U všech účastníků vyvolalo vystoupení úsměv na tváři.


Dále vystoupila PaedDr. Hana Potměšilová, starostka Města Hustopeče, která promluvila o současných investičních akcích města: Kino, Pavučina, chodníky i parkovací plochy. Představila také novou aktivitu - Senior taxi. To zatím vyjíždí ve zkušebním provozu jednou týdně, od nového roku pokryje všechny pracovní dny. Věříme, že se tato služba osvědčí a bude jí užívat co nejvíce seniorů z Hustopečí. Také se nám představil nový starosta obce Horní Bojanovice pan Ladislav Kachyňa a přislíbil spolupráci v dalších letech. Paní Koblihová nás naopak informovala o práci Sociálního odboru Městského úřadu Hustopeče a předsedkyně okresního výboru paní Kolínková pozdravila přítomné a popřála nám hodně zdraví a elánu do další práce. Součástí programu bylo i vystoupení policisty pana Jakuba Hicla, který opět varoval seniory před přílišnou důvěřivostí k cizím lidem.
Následovala zpráva o činnosti za rok 2018 a oblíbené kolo štěstí. Na závěr paní předsedkyně poděkovala členům výboru, důvěrnicím, všem členům za práci a aktivitu a popřála krásné vánoční svátky, prožité v kruhu rodiny a přátel a vyslovila přání, abychom se v novém roce sešli všichni ve zdraví a pohodě.

Bohumila Defeldová, předsedkyně., FOTO: Nina Veselá

 

odebírejte přes RSS