Děckanáda učila děti být misionářem

10. 6. 2019 · 1 minuta čtení · 9 fotografí · 1 video

V sobotu 8. června to kolem kostela sv. Václava vypadalo jako v mraveništi. Více než 160 dětí ze 24 farností hustopečského děkanátu končily školní rok tradiční Děckanádou.


"Děckanáda je děkanátní setkání všech dětí, které navštěvují 1. - 6. třídu náboženství. Pořádáme ji již osmým rokem a zveme na ni i děti, které do náboženství nechodí. Vítány jsou i celé rodiny," popsal setkání děkan Jan Nekuda.

Každý rok se setkání nese v jiném duchu. V loňských letech děti třeba stavěly Noemovu archu, hledaly rozdíly mezi triky a zázraky nebo vytvářely týmy napříč brněnskou diecézí. Letos se pořadatelé zaměřili více globálně. "Tématem letošního ročníku je motto Chcete být misionářem a seznamujeme děti s tím, co to vlastně obnáší práce na misii," popsal hlavní organizátor Petr Najman.

"Téma není vybrané náhodně. Odkazujeme na papeže Františka, který letošní říjen vyhlásil měsícem misií a my se tak zapojujeme do této myšlenky a připravujeme děti i rodiče na to, že v říjnu bude v církvi tomuto tématu věnováno hodně prostoru, tak abychom na to všichni byli připraveni," dodává děkan Nekuda.

Při náročných přípravách pořadatelé spolupracovali i s Papežským misijním dílem dětí, které přispělo drobnostmi pro děti i tvorbou programu. Jednotlivé úkoly na 15 stanovištích si chystaly týmy z celého děkanátu a byly zábavné, dobrodružné i poučné. 

Po společném obědě, který připravovaly obětavé maminky se děti zklidnily při povídání o misijní práci v Estonsku. Celý den pak zakončily společnou mší svatou a vzájemně se ujistily o tom, že příští rok přijedou znovu. -nov-

odebírejte přes RSS