Děkanátko v kostele? Zájem u mladých stále je.

23. 1. 2024 · 1 minuta čtení · 9 fotografí · 1 video
Téma Kultura

Jsou akce, kterých se neúčastní zrovna davy lidí. Přesto by jejich absence o mnohém vypovídala. Jednou z takových akcí je i děkanátní setkání mládeže, které se uskutečnilo v sobotu 20. ledna.


Celoodpolední program, který zahrnoval hry, besedy, modlitby a workshopy pomohli místním farníkům zrealizovat zástupci center pro mládež z Brna a Osové Bítýšky. Velký ohlas měla u návštěvníků přednáška otce Jána Jakuboviče z řádu vincentínů. „Přišel jsem dnes za mladými s příběhem o člověku, který uvěřil obrazu o sobě, který mu předkládalo jeho okolí. On sám neviděl žádný smysl svého života a nechal se strhnout tím, co si o něm mysleli druzí. A já chci dnes vyzdvihnout to, aby mladí lidé hledali, k čemu jsou povolání, jací jsou a jak mohou být darem druhým. Aby se nenechali zaškatulkovat tím, co si o nich myslí někdo jiný,“ shrnul hlavní myšlenku kněz z farnosti Loštice u Olomouce.

Říká se, že žijeme v době krize víry, kdy je těžké si své přesvědčení nejen uchovat, ale hlavně předávat je dalším. Proto jsou organizátoři setkání vděční za každého z necelé třicítky mladých, kteří na program dorazili. „V dnešní době je strašně těžké zaujmout mladé lidi. Těch impulsů a možností, které mají je v dnešní době tolik, že otázka víry hodně zaniká. O to více se my kněží a katecheté musíme snažit a hledat ty správné prostředky. Takováto setkání jsou jedním z nich a já jsem velmi rád, že se stále ještě organizují a konají,“ chválil si akci otec Jakubovič. -nov-

odebírejte přes RSS