Dopravní seriál: Křižovatky v centru

13. 2. 2018 · 1 minuta čtení · 1 video

Druhý díl dopravního seriálu nás zavede na dvě nejvytíženější dopravní křižovatky. „Prvním velmi exponovaným místem je křižovatka ulic Bratislavská – Nádražní – Na Úvoze, která je poměrně jednoduchá. Přesto zde často dochází k porušování pravidel a vzniká blokace křižovatky,“ uvedl Robert Novák z krizového řízení města. 


Křižovatka je řízena světelnou signalizací a při cestě ze všech směrů je pouze potřeba dávat pozor při odbočování doleva. „Vždy dávám přednost protijedoucím vozidlům a musím si pohlídat chodce na silnici, na kterou odbočuji,“ podotkl zkušební komisař Petr Pacela. Bohužel největší problém nastává u aut přijíždějících ve směru od Břeclavi a hlavně od Popic. Neukázněností řidičů často dochází k blokování provozu. „Někteří řidiči se snaží vjet do křižovatky na zelenou, přestože musí vidět, že se do ní nevejdou. Pak se snaží naskládat do dalších řad vedle hlavního pruhu. V té chvíli křižovatku ucpou a vozidla Integrovaného záchranného systému nemohou vyjet. Navíc při rychlém výjezdu hasičů jsou semafory nastaveny tak, že ze všech ostatních směrů se rozsvítí červená. V tom okamžiku nemají auta blokující křižovatku možnost odjet,“ vysvětlil Pacela. Zákon v této situaci vymezuje sankce od 1500 do 2500 korun. Další komplikace, kterou křižovatka přináší, vzniká také ve směru od Popic. „Pokud odbočuje vozidlo doleva, na Brno, je řidič povinen dát přednost vozidlům, které vyjíždějí z ulice Na Úvoze,“ uvedl Pacela. I v blízké křižovatce ulic Masarykovo náměstí – Bratislavská – Dukelské náměstí také dochází k porušování pravidel silničního provozu. Řidiči odbočující na Masarykovo náměstí velmi často najíždějí do odbočovacího pruhu, který je ale určený pro odbočení z druhého směru. Mohou ho používat pouze vozidla směřující na Dukelské náměstí. „Vozidla zde často stojí v protisměru a mohou vznikat kolizní situace. Apeluji na to, aby se řidiči drželi jízdních pruhů, kterých mají,“ uzavřel Pacela. -ves-

odebírejte přes RSS