Finanční prostředky z veřejné sbírky pro Ivu Záděrovou poputují do Diakonie Betlém

14. 10. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Před třemi lety, 10. června 2019, založilo Město Hustopeče veřejnou sbírku za účelem shromáždění finančních prostředků na úhradu léčebných nákladů, na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek pro paní Ivu Záděrovou z Hustopečí, která zůstala po pádu z koně ochrnutá.

Iva Záděrová navzdory dlouhodobému urputnému boji s následky nehody zemřela, sbírka byla tudíž ukončena ke dni 24. září 2022, kdy na účtu zůstalo 128 892 Kč.

Po dohodě s pozůstalou rodinou a Krajským úřadem Jihomoravského kraje byly z těchto prostředků zaplaceny výdaje na pohřeb a pořízení pomníku na hřbitově, celkem ve výši 38 498 Kč. Zbytek měl být dle pokynů kraje použit na podobný účel, jako při zřizování sbírky.

Město proto navrhlo zbylých 86 476 Kč odeslat na účet Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna, která poskytuje pobytové služby sociální péče kromě jiného i dospělým osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem. S tímto rozhodnutím Krajský úřad JmK souhlasí.

Věříme, že stejného názoru jsou i všichni dárci, kteří do sbírky přispěli. Za každý dar děkujeme.

odebírejte přes RSS