Galerii zdobí práce žáků hustopečských škol

4. 4. 2023 · 2 minuty čtení · 12 fotografí · 1 video

Místnosti Městské galerie od neděle zdobí díla dětí z hustopečských škol. Duben je každoročně měsícem, který je vyhrazený pro výstavu děl žáků a studentů místních vzdělávacích institucí. Tentokrát tuto možnosti využilo gymnázium Tomáš Garriguea Masaryka, Základní umělecká škola a Základní škola Komenského. 


Výstavu zahájila 2. dubna slavnostní vernisáž za doprovodu hudební složky ze Základní umělecké školy. Nejprve bylo třeba rozvrhnout, kde a jaká škola zaujme v galerii místo. „Rozřazení těch místností probíhalo průběžně, protože se tady učitelé jednotlivých škol střídali. Předem se s námi domlouvali, které místnosti by mohli mít. První místnost nakonec zdobí obrazy studentů gymnázia, ve druhé najdete díla žáků Základní umělecké školy a poslední dvě pak patří 1. a 2. stupni Základní školy Komenského,“ líčí pomyslný plán výstavy dokumentarista Lubomír Krůza.

V instalaci obrazů učitelům pomáhali i samotní žáci, kteří si tak mohli vyzkoušet, jak může vypadat práce umělců a galeristů. Celou výstavu sice pojí to, že všechna vystavená díla vytvářeli studenti, společné zastřešující téma však výstava nemá. „Já jsem si dala takové menší téma, abych to měla spíš pro sebe ucelené, a to téma „Na cestách“. Ty práce jsou za celé dosavadní školní období, ale pořád jsem to téma měla v hlavě a směřovala k němu i žáky. Chtěla jsem, aby si uvědomovali, že po nějaké cestě kráčíme celým životem, jsme na cestě poznání, abychom došli k tomu, kam chceme směřovat,“ představuje téma, které odráží výrobky z 2. stupně Základní školy Komenského paní učitelka Lucie Korábová.

Právě téma cesty je pro všechny deváté třídy vzhledem k brzkému přesunu na střední školy více než aktuální. Paní učitelka dbá ve svých hodinách výtvarné výchovy na to, aby si její žáci v hodinách vyzkoušeli co nejvíce výtvarných technik. „Žáci by měli určitě projít základními technikami, jako je kresba, malba, a ty pak dále prohlubovat. Já to směřuji i do dalších technik jako je třeba grafika, myslím, že děti se s grafikou dříve nesetkaly. Přeji si, aby si žáci uvědomili, že do těch technik patří i fotografie, hudba… Chci jim ve ukázat, že mohou pojmout více výtvarných oborů dohromady. Často ve výtvarce praktikuji to, že žáci poslouchají hudbu a v návaznosti na to, jak na ně hudba působí, pak vytváří svá díla,“ přibližuje své hodiny Korábová.

Pokud jste nestihli slavnostní otevření výstavy a chcete si prohlédnout obrazy třeba i vašich dětí, můžete galerii navštívit do 23. dubna. Otevřeno je každý všední den od 9 do 16:30, v neděli pak od 14 do 17 hodin. -slam-

odebírejte přes RSS